Billedsamtaler i undervisningen eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Billedkunst
  • Godkendt
  • 9
  • 2314
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2005
  • 12-03-2006

Undervisningsforløb: Billedsamtaler i undervisningen eksamensopgave

Eksamensopgave i billedkunst om billedsamtaler i undervisningen.

Problemformulering:
Hvordan kan man bruge forskellige metoder og tilgange i arbejdet med billedsamtaler, henholdsvis i fagene billedkunst og dansk?
Hvordan kan man billedsamtale med børn om billeder og deres egne værker?

Indhold

Indledning side 1
Problemformulering side 1
Forforståelse side 1
Billedsamtaler side 2
Metoder til billedsamtalen side 2
Pædagogiske og didaktiske overvejelser side 4
Undervisningsforløb side 5
Konklusion side 6
Litteraturliste side 7

Uddrag

Indledning
Med denne opgave ønsker vi, at få en indsigt i hvordan man kan bruge billedsamtale i undervisningen. Så vi kan hjælpe børnene med, at blive gode til at snakke om billeder og deres egne værker, og derved blive klogere og kan forbedre deres egne produktioner. Samtalen om billeder skal også hjælpe til, at vi kan bibringe elevernes interesse for både faget og kunsten, og lære eleverne at forholde sig reflekterende til billedernes indtryk og selve indholdet. Ifølge Klare Mål, side 10 skal eleverne gennem undervisning tilegne sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til, at samtale, fortolke og vurdere billeder, have kendskab til perioderne og den samtid de er lavet i og vide, at der er forskel på forskellige kulturers billeder... Køb adgang for at læse mere

Billedsamtaler i undervisningen eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.