Billedroman i Undervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 9
  • 4066
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2010
  • 17-11-2010

Eksamensopgave: Billedroman i Undervisningen

Følgende opgave er fra den skriftlige dansk eksamen 2010 for mellem-sluttrin. Opgavens omdrejningspunkt er billedromanen "Coraline". Fik karakteren 12.

Uddrag

Tekst fra opgavens indledning:
De seneste år er der sket en eksplosiv udvikling af elektroniske medier som producerer levende billeder døgnets 24 timer. En lang række undersøgelser viser at det i særlig grad er unge mellem 11-16 år, der gør brug af de teknologiske muligheder, som samfundet tilbyder dem - det er især mobiltelefonen, internettet og tv-mediet der hitter hos den danske ungdom.
Denne samfundsudvikling har fået enorm betydning for såvel danskfaget som den danske folkeskole idet der er opstået en kløft mellem skolens kultur, og den kultur eleverne bringer med sig.
Kløften består i at skolen bygger på en skriftlig tradition med bogen som det foretrukne medie, mens den kultur eleverne bringer med sig i særlig grad er knyttet til de levende billeder.
Ifølge Birgitte Tufte, som er professor ved Handelshøjskolen i København, har det den konsekvens at der sideløbende med den officielle skole udvikler sig en ”parallel” skole, hvor ”… eleverne henter en anden slags viden og oplevelse end i skolen” . Fortsætter denne udvikling, kan det får alvorlige konsekvenser for ikke blot folkeskolen og danskfagets eksistensberettigelse, men også for elevernes fremtid, der er afhængig af en undervisning der formår at forene den skriftlige tradition med deres behov for en visuel oplevelse.
Fænomenet ”graphic novels”, som på dansk er kendt under navnet billedroman, er måske det længeventet medie der kan forene kløften og sikre fremtiden for såvel skole som elever. Billedromanerne er netop kendetegnede ved både at kommunikere gennem ord og billeder, og sikrer dermed at historien både fortælles og vises. På den måde tages der højde for elevernes behov for visuelle oplevelser samtidig med skolens traditionsrige skriftkultur stadig er et bærende element i undervisning.

Følgende opgave er et forsøg på at komme med et bud på hvorfor og hvordan ”graphic novels” er hensigtsmæssige at anvende i et danskfagligt undervisnings perspektiv, der rækker langt ud i fremtiden... Køb adgang for at læse mere

Billedroman i Undervisningen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.