Ondskab i billedkunst | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Billedkunst
  • Godkendt
  • 6
  • 2161
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2007
  • 20-11-2008

Undervisningsforløb: Ondskab i billedkunst | Synopsis

Synopsis i billedkunst om ondskab med tilhørende undervisningsforløb.

Jeg har valgt at arbejde med emnet ”ondskab” defineret som en menneskelig egenskab. Mine temaer vil være: Krig, vold, magt, og hævn.

Indhold

Indledning
Emne
Emnebegrundelse
Problemstillinger
Ondskab
Det tematiske billedarbejde
Undervisningsforløb
Opsamling
Litteraturliste

Uddrag

Problemstillinger
Jeg vil gennem mit tematiske billedarbejde problematisere begrebet og forsøge billedligt at udtrykke mine følelser og holdninger omkring temaerne.
For at arbejde tematisk med begrebet, må de forskellige aspekter inden for emnet ondskab undersøges. Jeg vil undersøge, hvordan ondskaben er blevet skildret i kunsten med særlig fokus på nyere tids kunst. I denne undersøgelse vil jeg være opmærksom på kunstens formsprog og virkemidler.

- Hvilke virkemidler er specielt anvendt i kunsten for at udtrykke budskab, følelser og holdninger til ondskaben, og
- I hvilket omfang kan en undersøgelse af kunstens formsprog give mig en personlig mulighed for selv at udtrykke mig billedligt omkring emnet og temaerne?
- Hvordan kan jeg ved at betragte kunstens/kulturens billeder omkring emnet opnå en æstetisk erkendelse, som kan gøre mig i stand til bedre at rumme mediekulturens billedstrømme?
- Hvordan kan ondskab defineres ? herunder hvilke psykologiske mekanismer er på spil under krig og udøvelse af vold, magt og hævn.

---

Undervisningsforløb
Da jeg første gang nævnte for min praktiklærer, at jeg i billedkunst ville arbejde med emnet ondskab, gav han svaret:” Hvorfor arbejde med ondskab? Hvor ligger livsglæden heri?
Dette svar satte naturligvis en masse tanker i gang hos mig. Eleverne skal rumme mange billeder i deres hverdag. Specielt fra tv-mediet strømmer billederne ind i deres stuer og i mange tilfælde deres egne værelser. Mange af disse strømme er grusomme billeder; gadekampe på Nørrebro, krig i Irak, osv. I... Køb adgang for at læse mere

Ondskab i billedkunst | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.