Billeder som historisk kildemateriale

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 6
  • 2109
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2012
  • 14-05-2012

Synopsis: Billeder som historisk kildemateriale

Opgaven er en 5 siders synopsis, med henblik på at redegøre for optakten til og selve bombardementet af København i 1807.

Derudover indeholder opgaven en didaktisk overvejelse om, hvorvidt man kan bruge billeder og malerier som historiske kilder i et undervisningssammenhæng.

Opgaven i sig selv er ikke en del af den endelige karakter, men mere en forsmag til underviser og censor, hvor den mundtlige præsentation af didaktiske overvejelser er afgørende.

Problemformulering
Hvorfor blev Danmark-Norge indblandet i Napoleonskrigene, herunder Englandskrigene, og hvordan kan man gøre brug af billeder som historisk kildemateriale?

Indhold

Indledning
Metode
Problemformulering
Danmark og Europa omkring 1800
Slaget på Reden 1801
Mellemspillet
Københavns bombardement 1807
Efterspil
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Metode
Der var, som tidligere nævnt, mange forskellige konflikter og episoder, som ledte op til Englandskrigene. I denne opgave vil jeg fokusere på, den efter min mening, mest væsentlige episode i Englandskrigene, nemlig optakten til og selve bombardementet af København i 1807. Jeg vil også kort beskrive Slaget på Reden, da jeg mener, at det er et vendepunkt, både for Danmark og England. Jeg vil desuden beskrive mellemspillet til episoden (1801 og 1807). Sidst vil jeg redegøre for selve bombardementet af København i 1807.

Danmark og Europa omkring 1800
Omkring år 1800 bestod den danske helstat af to kongeriger, to hertugdømmer, Grønland, Island, Færørene samt kolonierne Trankebar, Vestafrika og Vestindien. Belyser vi det danske rige med areal, var landet på størrelse med Frankrig, men set politisk var helstaten med begrænset magt og indflydelse på et europæisk plan. Selvom befolkningstallet var småt i forhold til andre store europæiske stormagter, havde Danmark en af Europas største flåder, derfor havde den danske sømagt en væsentlig betydning.2 Da England i 1793 og fremefter var i uafbrudt krig med Frankrig og andre fastlandsmagter, sørgede den danske udenrigsminister A.P. Bernstorff for, at Danmark indgik i en neutralitetspolitik, som fik den danske handel til at blomstre. Dog døde A.P. Bernstorff i 1797 og den neutralitetspolitik han havde kæmpet for, døde med ham. England satte sig i modspil med Danmark med krav om at visitere danske handelsskibe, så krigsmateriale ikke kunne nå... Køb adgang for at læse mere

Billeder som historisk kildemateriale

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.