Bacheloropgave om bibelske fortællinger

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Religion)
  • Godkendt
  • 25
  • 8772
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2007
  • 06-03-2007

Bacheloropgave om bibelske fortællinger

Bacheloropgave i religion om bibelske fortællinger.

2. Problemformulering
Hvordan kan arbejdet med bibelske fortællinger kombineret med filosofisk samtale bidrage til elevens identitetsdannelse?

Indhold

Indledning 2 – 4
Problemformulering 4
Metode 4
Empirivalg 5
Afgrænsning 5
Disposition 5
Fortælling 6 – 7
Identitetsdannelse 8 – 11
Teorier om identitet 11 – 12
Bibelske fortællingers rolle i Fælles Mål 13 - 14
Filosofisk Samtale 14 – 16
Arbejdet med fortællingerne i faget kristendomskundskab 16 – 18
Egne erfaringer 18 – 19
Dannelsesbegrebet 19- 20
Wolfgang Klafki 20 – 22
Konklusion 22
Perspektivering 23
Litteraturliste 24

Uddrag

Disposition:
Efter metoden følger afsnit 4 Fortælling, hvor jeg redegør for, hvad fortællling er og hvordan den er blevet brugt op gennem tiden indtil i dag.
Derefter følger afsnit 5 Identitetsdannelse ud fra Erik Eriksons stadieteori, hvor han opererer med identitetsbegrebet og beskriver de faktorer der gør sig gældende i ungdomsårene.
Afsnit 6 Teorier om identitet omhandler forskellige identitetsforståelser med udgangspunkt i divergerende kulturforståelser.
Herefter vil der være afsnit 7 Bibelske fortællingers rolle i Fælles Mål, som har til formål at skitsere hvilke bibelske fortællinger eleverne skal beskæftige sig med i faget kristendomskundskab. Dette afsnit bliver fulgt af afsnit 8 Filosofisk samtale, der med udgangspunkt i livsfilosofi og etik, hvilke er et område indenfor faget kristendomskundskab.
Opgavens analyse er afsnit 9, hvor Arbejdet med fortællingerne i kristendomsundervisning, hvor jeg sammenknytter Breidlid og Nicolaisens teori med Eriksons teori om identitetsdannelse gennem eksistenskriser.
Afslutningsvis følger afsnit 10 Dannelse – Klafki, hvilket redegør for de forskellige dannelsessyn der har eksisteret og måske mere eller mindre stadig eksisterer i vores samfund, hvor han derefter fremsætter den kategoriale dannelsessyn som et alternativ... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om bibelske fortællinger

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.