Betydning af omsorgssvigt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 3. år
 • Psykologi
 • Godkendt
 • 10
 • 2474
 • PDF
 • 2011
 • 27-04-2012

Eksamensopgave: Betydning af omsorgssvigt

Eksamensopgave i psykologi om udvikling og omsorgssvigt.

Problemformulering

Hvilken betydning kan omsorgssvigt have for børns udvikling og skoleliv?

Hvordan kan jeg udgangspunkt i psykologiske teorier, casemateriale og undersøgelser redegøre for omsorgssvigt og dets konsekvenser? Og hvordan skal jeg som lærer forholde mig til mødet med omsorgssvigtede børn i folkeskolen?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Metode 2
Redegørelse 3
Omsorg og omsorgssvigt 3
Else Christensen - Fire former for omsorgssvigt 4
Erik H. Erikson - Den psykoanalytiske ego-teori 5
Analyse af case 6
Lærerens opgave og ansvar 7
Observation 7
Underretningspligt 8
Konklusion 8
Litteraturliste 9
Bilag 10

Uddrag

Indledning
Vi vil som lærere komme til at have med omsorgssvigtede børn at gøre.
Børn tilbringer meget tid i skolen og det er derfor vigtigt at de har tillid til deres lærere. Børn kan ikke selv i samme grad som voksne gøre krav på, at nogen tager vare på dem, hvis de udsættes for svigt. Det er derfor nødvendigt at vi som lærere er i stand til at observere tegn på forskellige former for omsorgssvigt og handle herpå.(Boserup m.fl. s. 7 + 8) Dette kræver en særlig indsats fra lærerens side, som tager udgangspunkt i en faglig viden, psykologisk indsigt og pædagogiske redskaber.

Metode
Jeg vil starte med at definere begreberne omsorg og omsorgssvigt.
Herefter vil jeg komme med en redegørelse Erik H. Eriksons psykoanalytiske ego-teori. Jeg vil benytte denne teori i en analyse af casen ”Kasper”. Til sidst vil jeg komme med eksempler på konsekvenser af omsorgssvigt og lærerens opgave i forbindelse med dette.

Jeg gør opmærksom på, at opgave er baseret på et fælles studieprodukt lavet i samarbejde med X. Der kan derfor forekomme overensstemmelser i opgaven, som ellers er skrevet individuelt.

Redegørelse
Omsorg og omsorgssvigt
For at forstå hvad omsorgssvigt er, er det nødvendigt at forstå hvad omsorg er. Omsorg er en ”særlig relation mellem mennesker derved, at det ene menneske retter sin opmærksomhed mod det andet menneske og handler på en måde, som dette menneske har brug for, og som tjener dets velbefindende[…]” (Jerlang 2006 s. 336)

Ifølge Pär Nygren har et barn brug for tre former for omsorg:
• Udviklingsomsorg er den type omsorg, der understøtter barnets udvikling. Det vil sige social- kognitiv- psykosocial- samt fysisk/motorisk udvikling. Den voksne skal støtte barnets udvikling ved at skabe relevante og alderssvarende udfordringer for barnet.
• Behovsomsorg er den type omsorg, som bidrager til, at barnet bliver tilfredsstillet, når det har behov for det. Det kan for eksempel betyde, at barnet får søvn, når det har brug for det. Det er her den voksnes opgave at læse barnets behov.
• Opdragelsesomsorg er den type omsorg, som bidrager til, at barnet kan klare at... Køb adgang for at læse mere

Betydning af omsorgssvigt

[1]
Bedømmelser
 • 23-05-2012
  Skrevet af Lærerstuderende på 3. år
  Fin opgave, godt skrevet og let at forstå. Endvidere god strukturering. Dejligt med indholdsfortegnelse.