Begynderlæsning 2006 dansk eksamen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 14
  • 3381
  • PDF
  • Læreruddannelsen Skive
  • 2006
  • 14-03-2007

Eksamensopgave: Begynderlæsning 2006 dansk eksamen

Besvarelse af den skriftlige dansk eksamen fra 2006 på læreruddannelsen.

Besvarer alle opgaverne.

Indledning:
Jeg vil i opgaven forsøge at besvare de stillede spørgsmål enkeltvis i kronologisk rækkefølge.
Jeg har i opgaven valgt at sætte komma foran ledsætninger.

Indhold

Indledning 2
Opgave 1 2
Analyse af lærervejledning tekst 2a 2
Analyse af lærerens undervisningsmål i forhold til Fælles Mål 4
Evaluering af undervisningsforløb 5
Opgave 2 6
Elevtekster 7
Opgave 3 10
Litteraturliste 13
Bilag 1 14

Uddrag

Opgave 1
Dette tværfaglige emne skal primært lære børnene noget om den lyriske genre og det at skrive logbog.
Lærerens undervisningsmål lægger tæt op ad lærervejledningen (tekst 2a). Hvis man som NN vælger at lægge sig så tæt op af lærervejledningen, er det vigtigt at man er kritisk, og gør sig nogle didaktiske overvejelser. Man bør derfor inden valg af lærebogssystem gøre sig nogle overvejelser i forhold til materialet.

Analyse af lærervejledning tekst 2a
For at vurdere materialet Dansk i Midten. Den der fanger fuglen har jeg valgt at analysere lærervejledningen ud fra modellen i Danskfagets didaktik1 og bilag 1.2
Ved at vælge dette mener jeg at komme godt omkring hele lærervejledningen, både i forhold til danskfaget formål og hvilke læringsbegreber og syn systemet bygger på.

Formål for faget dansk ifølge Fælles Mål3 er bl.a. at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet…..og ifølge stk. 3. Skal undervisningen give eleverne adgang til det nordiske sprog- og kulturfællesskab.

Dette materiale vægter i høj grad de æstetiske dyder, hvilket vil sige at eleverne skal bruge deres sanser, og med sanserne være med til at skabe noget selv.
Materialet lægger op til at bruge flere forskellige sanser f.eks. ved at høre musik, se på billeder og lytte til digte. Ved at arbejde med de forskellige sanser har eleverne mulighed for at se forskellige formsider af de udtryk der arbejdes med... Køb adgang for at læse mere

Begynderlæsning 2006 dansk eksamen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.