Praktikopgave om hjemkundskab

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 17
  • 6086
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2005
  • 18-04-2005

Praktikopgave om hjemkundskab

Praktikopgave med beskrivelse og overvejelser over gennemført bedømmelesespraktik med fokus på hjemkundskab (Madkundskab).

Vores undervisningsforløb er med i dokumentet.

Indhold

Elevernes læreforudsætninger
Rammer
Læringsmål
Indhold
Læreproces
Vurderinger/refleksioner
Hvorfor hjemkundskab?
Litteraturliste
Lektionsplan

Uddrag

Elevernes læreforudsætninger
Vores sidste praktikperiode foregik på Islev Skole i Rødovre Kommune. Islev skole ligger i et udbygget villa- og rækkehuskvarter med et godt grønt miljø. Vores elever som udgjorde tre 6. klasser var alle primært fra nærområdet og bor meget tæt på skolen.

I gennem hele vores praktikperiode fik vi generelt intet indtryk af udpræget social forskellighed eleverne imellem, og man kan kort opsummere at stort set alle kom fra normale middelklassefamilier – hvis det overhovedet er legalt at tale om socialklasser længere. Eleverne udgjorde umiddelbart en homogen gruppe, som var aktive og bestemt lyttende til undervisningen – selvfølgelig med enkelte undtagelser.

I denne forbindelse må vi dog fremhæve én af vores klasser, som afveg en del fra det generelle billede af elevgruppen. Denne klasse var overordnet urolig og indeholdt flere svære elever med problemer dels på det faglige område og dels på det familiemæssige område. Eleverne havde en forholdsvis højt støjniveau og talte ofte i munden på hinanden i forsøget på at få både hinanden og os i tale. Flere af disse eleverne magtede ikke at arbejde selvstændigt og måtte derfor i de fleste tilfælde mandsopdækkes for at undgå yderligere støj og tumult og for at de kunne få bare en smule udbytte af undervisningen. Grunden til denne klasses noget omfarende adfærd netop i dette fag, udsprang også i deres mangelfulde læsekundskaber som evident giver problemer når man skal læse og følge en opskrift.

Således krævede det en stor tålmodighed fra vores side i de timer, idet der hele tiden blev stillet spørgsmål, som ellers kunne findes svar på i vores grundige gennemgang, opskrifter samt vejledninger til arbejdet. Dette faktum kunne undertiden skabe en del frustration hos os, men blev naturligvis afhjulpet af at vi i undervisningssituationen, i de fleste tilfælde, var mange lærere til at håndtere problemerne. Det skal imidlertid pointernes at eleverne ikke på nogen måde var uden for pædagogisk rækkevidde og at de bestemt også var modtagelige for undervisningen.

Islev Skole er ligesom så mange andre skoler også beriget med tosprogede børn, men de er ingen lunde i overtal, og antallet må også siges at være i den lave ende. Skolen har alligevel gjort en indsats på dette område i form af et lille sprogcenter på stedet, hvor tosprogede kan modtage bl.a. særlig danskundervisning. I hjemkundskab havde vi blot en enkelt elev med en anden kulturel bag grund hvilket vi først blev opmærksomme på, da han nægtede at stege bacon, idet han ikke kunne spise svinekød i kraft at hans trosretning... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave om hjemkundskab

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.