Bachelor om religiøst menneskesyn

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Religion)
  • Godkendt
  • 27
  • 9504
  • PDF
  • Jelling Statsseminarium
  • 2007
  • 06-04-2007

Bachelor om religiøst menneskesyn

Bachelor om religiøst menneskesyn i et sekulariseret samfund i forbindelse med religionsundervisning i folkeskolen.

Herudfra finder jeg inspiration til denne opgaves problem stilling:

• Hvorfor bliver beskæftigelsen med verdensreligioner vigtige i folkeskolen i det sekulariserede
senmoderne samfund?
• Hvorfor bliver beskæftigelsen af det religiøse menneskesyn vigtig?
• Hvilken påvirkning har det på dannelsen hos den enkelte elev?
• Hvilket dannelses indhold ligger i folkeskolens formålsparagraf og fagformålet for kristendomskundskab.
• Hvordan bør undervisningen tilrettelægges det er bidragende til elevens dannelse?

Indhold

Indledning/Emnebegrundelse 2
Metodevalg 3
Det senmoderne, sekulariserede og globaliserede samfund 3
Det senmoderne 3
Globalisering 5
Sekularisering 6
Eleven i samfundet 7
Folkeskolens dannelses formål 8
Sammenfatning 10
Hvad er kultur 10
Hvad er dannelse 13
Dannelse 13
Dannelse ifl. Klafki 13
Klafki’s teori på folkeskolens formål 14
Faget i skolen 14
Formål med faget 15
Fra vidensfag til dannelsesfag 15
Fagets dannelsesmæssige karakterer 17
Hvorfor beskæftige sig med menneske syn i kristendomskundskab 18
Sammenfatning 21
Didaktiske overvejelser 22
Konklusion/perspektivering 24
Kilde henvisning 27

Uddrag

Opgaven er delt i fire dele. I første del ønsker jeg at belyse begreberne det senmoderne, globalisering
og sekularisering, ud fra forskellige sociologers teorier. Dernæst fokuseres på folkeskolens
rolle i dannelsesmæssig sammenhæng. Om hvorvidt den lægger op til det dannelses syn, der er behov
for i øjeblikket. Det næste afsnit omhandler selv faget. Hvilke dannelsesmæssige kvaliteter har
kristendomskundskab og hvordan. Som sidste del af opgaven, vil jeg beskæftige mig med nogle
didaktiske overvejelser indenfor undervisning af menneskesyn (tilværelsesspørgsmål)... Køb adgang for at læse mere

Bachelor om religiøst menneskesyn

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.