Den første læsning og Tid til dansk | Læremiddelanalyse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 21
  • 8811
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2004
  • 13-02-2005

Studieprodukt: Den første læsning og Tid til dansk | Læremiddelanalyse

Studieprodukt i dansk med læremiddelanalyse af Tid til dansk i 1. klasse og Den første læsning.

Problemformulering
Hvad er læsning, og hvilke faglige forudsætninger skal dansklæreren fokusere på for at sikre en god læseindlæring?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Metode og afgrænsning
Det første møde med skriftsproget
Sproglig opmærksomhed
Læseproces og forståelse
Undervisningsmetoder
Tid til dansk
Den første læsning
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Metode og afgrænsning
I opgavens teoretiske del om læsning har vi benyttet litteratur af Caroline Liberg, Maj Björk samt Ingvar Lundberg. Vi vil endvidere give en danskfaglig analyse og vurdering af de to meget forskellige læsebogssystemer: ”Tid til dansk” og ”Den første læsning”. Her inddrages erfaringer fra et praktikforløb med ”Tid til dansk”, samt et interview med en dansklærer som har benyttet ”Den første læsning” i sin 1. klasse.
Vi er klar over, at læse- og skriveudviklingen understøtter hinanden og derfor ikke kan adskilles i undervisningen. Denne opgave fokuserer dog på begynderlæsningen, da emnet ellers bliver for omfattende.

---

Tid til dansk
Materialet ”Tid til dansk” udkom til 1. klassetrin i 1999 og er dermed et forholdsvis nyt materiale. Det består af læsebogen ”Dig og mig og vi to”, en ABC sprogbog del 1 og 2, et skrivehæfte, oplæsningsbog til læreren, en lærervejledning samt en CD med udvalgte tekster og billeder.
Intention
Forfatterne har udarbejdet materialet ud fra devisen, at læsning er en meningssøgende ...

---

Vurdering af Tid til dansk
Materialet ”Tid til dansk” virker umiddelbart meget tiltalende. Læsebogen ”Dig og mig og vi to” er rigt illustreret, og billedernes høje kvalitet har afgjort stor betydning for læselysten.
De to sprogbøger indeholder mange opgaver, som eleverne kan vælge imellem, og hermed gives mulighed for differentiering. Lærervejledningen er desuden meget udførlig, med forskellige forslag til hvordan undervisningen gribes an... Køb adgang for at læse mere

Den første læsning og Tid til dansk | Læremiddelanalyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.