Begrebsdannelse i fysik/kemi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 17
  • 4903
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2008
  • 06-05-2008

Begrebsdannelse i fysik/kemi

Opgave i fysik/kemi om begrebsdannelse i 8. klasse.

Problemformulering
1. Hvordan kan projektarbejdsformen bruges til at udvikle naturfaglige begreber i
fysik/kemi?

2. Hvad kræves der af et lærersamarbejde for at gennemføre et projektarbejde med fokus
på naturfaglig begrebsudvikling?

Indhold

Indledning: 3
Undervisningsovervejelser over mit undervisningsforløb i praktikken 4
Målet og projektarbejdets specielle fokus 4
Beskrivelse af praktik erfaring 6
Projektarbejdsformen 7
Naturvidenskabelig begrebsdannelse 9
Sprog og tanke 9
Hverdagsforestillinger 10
Problemer med projektarbejdsformen som redskab for begrebsdannelse 11
Mine løsningsforslag 12
Kommentarer til mit projektarbejde i praktikken 13
Beskrivelse af den fagkundskab der ligger bagved min praktikbeskrivelse 13
Lærersamarbejde i et projektarbejde med fokus på faglig udvikling 15
Konklusion 17
Litteraturliste: 18

Uddrag

I denne opgave beskæftiger jeg mig med koblingen mellem elevers hverdagsforestillinger
og udvikling af faglige begreber. Jeg oplevede i praktikken at mit undervisningsforløb i
projektarbejde i fysik/kemi ikke lykkedes ret godt, og jeg mente på det tidspunkt, at det
delvis var på grund af at projektarbejde ikke var nogen god undervisningsform for
udvikling af faglig viden og faglige begreber. Jeg ønsker at udforske hvilke muligheder
der er for at bruge projektarbejde som redskab for at fremme denne kobling mellem
hverdagsforestillinger og udvikling af faglige begreber. For at belyse dette vil jeg bruge
et konstruktivistisk læringssyn og Vygotskys teori om sammenhængen mellem sprog og
tanke. Min undren bygger på, at jeg i praktikken gerne ville bruge projektarbejde som et
motivationsredskab, og jeg havde tro på at det ville være et godt redskab for faglig
udvikling. Men hvis lærerens rolle i projektarbejde mest er ment som en vejleder og
organisator, hvordan vil det så være muligt at eleverne lærer de faglige begreber?
Afslutningsvis vil jeg belyse hvad der kræves af et lærersamarbejde for at gennemføre et
projektarbejde med fokus på naturfaglig begrebsudvikling i fysik/kemi.

---

Undervisningsovervejelser over mit undervisningsforløb i praktikken Jeg underviste i en 8. klasse på X i X. Emnet var Energi, og jeg havde 8 timer til rådighed.
Målet og projektarbejdets specielle fokus
Jeg havde sat nogle overordnede mål op for undervisningen hentet fra ”Fælles Mål” for fysik/kemi, som jeg ville have at projektet skulle arbejde mod. Målene blev ikke præsenteret for eleverne. Trinmålerne var hentet fra: ”anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund”:... Køb adgang for at læse mere

Begrebsdannelse i fysik/kemi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Begrebsdannelse i fysik/kemi.