Bayeux-tapetet i historieundervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 9
  • 2919
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2008
  • 26-05-2008

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Bayeux-tapetet i historieundervisningen

En didaktisk overvejelse, som eksamensopgave i historie, over Bayeux-tapetets anvendelighed som selvstændig historisk kilde

Problemformulering
• Hvorledes kan Bayeux-tapetet indgå som selvstændig kilde i forhold til forståelse af den tidlige middelalder? Dette med fokus på Danmarks indvirkning på europæiske historie i slutningen af nordens vikingetid.
• Hvordan kan man arbejde med Bayeux-tapetet i en 5. klasse, ud fra en konstruktivistisk tilgang, og med det formål at bevidstgøre eleverne om tapetet som kilde, samt fremme elevernes forståelse af nødvendigheden af en kildekritisk tilgang til historisk materiale?

Indhold

Emnebegrundelse
Problemformulering
Bayeux-tapetet som kilde
Forhistorien til tapetet
Historien på tapetet
Undervisningsforløb
Mål
Tværfagligt potentiale
Didaktiske overvejelser
Konklusion
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

Emnebegrundelse
Vi har valgt at arbejde med Bayeux-tapetet, fordi det er en unik kilde til en spændende historisk begivenhed, hvor desuden Danmark i den grad har sat sit præg på verdenshistorien. Billedet viser i tidens udtryk en masse om, hvordan tingene foregik i den tidlige middelalder. Vi har valgt at lave en todelt problemformulering, der tager udgangspunkt i henholdsvis et fagfagligt aspekt og en undervisningsrelateret med didaktiske overvejelser.

---

Undervisningsforløb
1. Vi forestiller os at starte med at præsentere eleverne for Bayeux-tapetet, og lade dem fortælle hvilken historie de ser på tæppet (Ved hjælp af video eller billeder af tapetet).
2. Herefter vil vi arbejde med forhistorien til begivenhederne på tapetet. Lade eleverne arbejde med de forskellige familier og deres personer for at forstå deres relationer (Må forsimples) Eleverne skal arbejde med henholdsvist Harald og Vilhelms relation til den Engelske trone. Stamtræerne over de involverede personer kan præsenteres for eleverne, gerne igen i en forsimplet form. (For at vise eleverne hvor komplicerede og sammenvævede familie forholdende var)
Lave et stamtræ over elevernes familie (som udbygges med f.eks. halvsøskende) – for at... Køb adgang for at læse mere

Bayeux-tapetet i historieundervisningen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.