Undervisningsforløb om batterier i hverdagen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 18
  • 3747
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2004
  • 06-12-2004

Eksamensopgave: Undervisningsforløb om batterier i hverdagen

Eksamensopgave med et undervisningsforløb i fysik/kemi om batterier i hverdagen til en 7. klasse.

Denne opgave indeholder et undervisningsforløb der giver et bud på hvordan man kan undervise i batterier med udgangspunkt i elevernes hverdag og livsverden.

Undervisningsforløbet lægger vægt på den praktisk musiske del og indeholder bl.a. et tværfagligt samarbejde med idræt.

Indhold

1.0 Indledning: 3
2.0 Begrundelse for valg af tema 3
2.1 Fælles mål 3
3.0 Fagligt mål 3
4.0 Forudsætninger 4
4.1 Elevforudsætninger 4
4.2 Fagligforudsætninger 4
4.3 Lokaleforudsætninger 4
5.0 Overvejelser omkring sikkerhed under forsøg 4
6.0 Undervisningsforløb 5
6.1 Lektion 1 (introduktion) 5
6.2 Lektion 2: Batteriers holdbarhed 5
6.3 Lektion 3 + 4: strøms måleenheder 5
6.4 Lektion 5 + 6: Frugtbatterier 5
7.0 Forslag til tværfagligt samarbejde 6
8.0 Litteraturliste 7
9.0 Bilag 8
9.1 Bil forsøg 8
9.2 Batteriholdbarheds forsøg (lærer): 9
9.3 Krops kinæstetisk strømkredsløbs forsøg 11
Balancebum 11
Rullemadras 11
9.4 Frugt batteri 15
9.5 Batteri fragmenterings forsøg 16
9.6 Salt batteri 17
9.7 Sikkerhed 18

Uddrag

1.0 Indledning:
Dette er et memorandum der beskriver hovedlinjerne i et undervisningsforløb beregnet til folkeskolens 7. klassetrin i fysik/kemi undervisningen. Forløbet strækker sig over en periode på 4 lektioner, og tager udgangspunkt i batterier som man kan møde den i hverdagen. Memorandummet henvender sig til fysik/kemi lærere eller studerende med dette linjefag. Af denne grund er det blevet undladt at medtage konkrete teori afsnit i selve beskrivelsen af undervisningsforløbet, da læseren forventes, at være inde i de omtalte teorier eller være i stand til selv at indhente relevant faglitteratur. I stedet for teori er der fokuseret på de didaktiske overvejelser bag opbygningen af undervisningsforløbet samt de eksperimenter og opgaver som eleverne skal lave.

---

6.1 Lektion 1 (introduktion)

Kortlægning af hvad eleverne ved om batterier, hvor man finder dem anvendt, forskellige typer af batterier. Læreren finder forskellige typer af batterier frem som de bliver omtalt af eleverne og lader dem gå rundt i klassen (taktilt).
Læreren tager udgangspunkt i enhederne på batterierne og giver herefter en kort introduktion til strømenhederne (strømstyrke, ampere og modstand). Herefter tales om batteriets egenskaber som energi opbevarings medie... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om batterier i hverdagen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.