Barnets rettigheder | Menneskerettighedsprojekt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Børn med særlige behov
  • Godkendt
  • 23
  • 5948
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 1998
  • 08-03-2002

Semesteropgave: Barnets rettigheder | Menneskerettighedsprojekt

Semesteropgave om børn med særlige behov og er et menneskerettighedsprojekt om barnets rettigheder ved tvangsfjernelse.

Problemformulering
Anerkendes og respekteres børns rettigheder omkring tvangsfjernelse af børn?

Opgaven beskriver de vilkår et barn har, hvis der bliver besluttet at tvangsfjerne barnet fra hjemmet.

Emnet er valgt udfra seminariets præsenterede oplæg og perspektiver af menneskerettigheder, og gruppens interesse for emnet – at vide lidt mere om emnet.

Målgruppen for denne rapport er tiltænkt vores medstuderende, vejledere og andre der har interesse i emnet tvangsfjernelse af børn, set i et menneskerettighedsperspektiv.

Indhold

Indledning 3
Emnebegrundelse 3
Problemformulering 3
Målgruppe 3
Historisk Perspektiv 3
Nuværende Situation 4
Børns Rettigheder 4
Emnebegrænsning 5
Metodevalg 5
Problemfeltet 6
Konkret Tvangsfjernelsessag 8
Diskussion 10
“livs-verdenen” Kontra “system-verdenen” - Adskilte Verdener? 11
Hvad Er Børns Rettigheder? 12
At Forholde Sig Til Menneske Rettigheder Og Børns Rettigheder 12
Konklusion 13
Perspektivering 14
Appendiks 15
1. Ordforklaring 15
2. Relevante Lovbekendtgørelser 18
3. Interview Med Pia Liebst Hansen D.25/5-1998: 19
4. Litteraturliste 22
Video 22
Internetadresser 23
Avisartikler 23
Andet Litteratur (div. Rapport O.l.) 23

Uddrag

Indledning:
Tvangsfjernelser af børn fra familien, er blevet et meget varmt emne i det sidste stykke tid. At fjerne et barn sker ikke bare uden videre, men er en beslutning hvor kompetente sociale fagfolk og kommunen, i nogle tilfælde i samarbejde med forældrene, drager den konklusion at fjerne et barn fra forældrene.
Dette er sket tit efter gentagne gange at have givet forældrene en chance og ikke mindst efter langvarig observation fra de sociale myndigheder. I tvangsfjernelsestilfældene, er det tit psykisk hårdt belastede forældre, stofmisbrugs forældre og sindslidende forældre, som er involveret.
Vi vil prøve at belyse denne problemstilling i et menneskerettighedsperspektiv.

Historisk perspektiv
Går vi x antal år tilbage i tiden, ser vi at familielivets opbygning, med stor betydning for opfyldelsen af børnenes krav/rettigheder, har taget en markant drejning.

"I gamle dage" boede man flere generationer sammen, og det var kun mændene, der var ude på arbejdsmarkedet.
Hjemme gik kvinderne og passede hus, gamle og børn. Der blev sørget for/holdt øje med/stillet krav til - opdraget på børnene! I dag ser vi overfyldte daginstitutioner med børn, der her tilbringer 8-9 timer af deres dag, da både mor og far har fuldtidsjob! Det er derfor også ofte institutionerne, der får til opgave at opdrage/give børnene retningslinier for, hvordan man "færdes" i samfundet, da forældrene ikke har meget overskud til dette... Køb adgang for at læse mere

Barnets rettigheder | Menneskerettighedsprojekt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.