Bacheloropgave om fantasy i historieundervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 4. år
 • Bacheloropgave
 • Ingen givet
 • 23
 • 8854
 • PDF
 • 27-02-2007

Bacheloropgave om fantasy i historieundervisningen

Bacheloropgave om fantasirollespillet i historieundervisningen.

Diskussionsfelt
Jeg vil i denne opgave belyse fantasirollespillets anvendelighed inden for historieundervisningen i folkeskolen.
Jeg vil i særlig grad rette fokus på følgende parametre:
• Elevernes faglige udbytte i relation til historieundervisningens formål
• Elevernes historiebevidsthed
• Elevernes engagement
• Elevernes fornemmelse for fortidige menneskers tankegang/mentalitet
For at eksemplificere de problemstillinger der kan opstå ved at anvende fantasirollespil i undervisningen vil jeg give en kort beskrivelse af mit undervisningsforløb om vikingetiden, og nogle bud på, hvad der kunne være gjort anderledes.

Indhold

Indledning 2
Nye krav til historieundervisningen 2
Eksperiment i praktikken 2
Diskussionsfelt 3
Metode og opgavens struktur 3
Begrebsafklaring 4
Rollespil indeholder to forskellige begreber 4
Live-rollespil 4
Fantasirollespil. 5
Relaterede spil: 6
Den historiske fortælling 7
Scenariet 7
Receptionsteorier 8
Reception af den historiske fortælling 8
Tomme pladser i den historiske fortælling 9
Identifikation og identitet 10
Lærerens rolle 12
Den faglige fundering 12
Læreren som spilleder 12
Delkonklusioner 13
Læring og rollespil 13
Leg og læring 13
Historiebevidsthed 15
Delkonklusioner 16
Praktik 17
Problemer ved fantasirollespil i skolen 17
Klassen 18
Vikingetid 18
At bygge en verden 18
Storyline 18
Spilsystemet 19
Handel 19
Magi 19
Personerne 19
Det episke forløb 20
Relaterede aktiviteter 21
Museumsbesøg 21
Live-rollespil 21
Bearbejdelse af forløbet 21
Konklusion 22
Perspektiver: 22
Litteraturliste: 23

Uddrag

Metode og opgavens struktur
I denne opgave vil jeg først afklare nogle begreber omkring rollespil, og afgrænse fantasirollespil i forhold til andre rollespil. Derefter vil jeg se på den historiske fortælling, og hvordan rollespil kan bruges til i fællesskab at skabe historiske fortællinger. Herunder vil jeg se på, hvordan rollespillet fordrer identifikation, og hvilken rolle læreren har når man gennem rollespil skaber historiske fortællinger.
Herefter vil jeg undersøge, hvordan læring og rollespil forholder sig til hinanden, især på rollespillets muligheder for at udvikle elevernes historiebevidsthed. Her får jeg brug for nogle resultater fra forskningen i ”leg og læring”, som jeg vil ridse op.
Jeg vil herefter give en beskrivelse af, hvordan jeg brugte disse teoretiske overvejelser i min 4. års praktik, og nogle af de erfaringer jeg gjorde i den forbindelse.
Endeligt vil jeg på denne baggrund konkludere på opgavens diskussionsfelt.

I opgaven vil jeg i visse sammenhænge benytte mig af værktøjer der er lånt fra litteraturforskningen. Dette tillader jeg mig at gøre, da det efterhånden er blevet gængs praksis i historiedidaktikforskningen , og da et sådant overlap er det logiske udgangspunkt for en funktionel tværfaglighed ... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om fantasy i historieundervisningen

[5]
Bedømmelser
 • 11-12-2010
  Inspirerende for vi andre der også skriver batchelor opgave i andre fag.
 • 27-04-2010
  Udemærket opgave, der dog er meget centreret omkring rollespil.
 • 07-02-2011
  Ganske udmærket opgave, der giver inspiration til emnet.
 • 11-11-2010
  Fin opgave, med gode elementer der kunne inspirere