Bachelor – Læsevanskeligheder med fokus på dysleksi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 4. år
 • Bacheloropgave
 • 12
 • 31
 • 12401
 • PDF
 • 08-03-2013

Bachelor – Læsevanskeligheder med fokus på dysleksi

Bachelor i dansk.

Problemformulering
Hvordan og ud fra hvilke pædagogiske og danskfaglige aspekter, planlægger jeg undervisningen for en dyslektisk elev, sådan at eleven bedst klarer sin fremtidige skolegang.

Indhold

1 Indledning 2
1.2 Problemafgrænsning 3
1.3 Problemformulering 4
1.4 Metode 4
2 Læsning 5
2.2 Hvad er læsning 5
2.3 Læseprincip 6
2.4 Lydmetoden 6
2.5 Helordsmetoden 7
2.6 Diskussion 8
3 Definition af Dysleksi 9
3.1 Konsekvenser ved Dysleksi 10
4 Opsamling 12
5 Overvejelser om undervisning af dyslektiske elever 12
5.2 Mål 14
5.3 Læring/Læringsstile 14
5.4 Træning af afkodningsproblemet 16
5.5 Læselyst/læseglæde 19
5.6 Selvfølelse/selvtillid 19
5.7 Kompenserende værktøjer 21
5.8 Differentiering eller specialundervisning 22
5.9 Evaluering 23
6 Beskrivelse af Anders 24
6.1 Tests af Anders 26
6.2 Elevplan for Anders 28
7. Konklusion 30
Litteraturliste 31

Uddrag

1 Indledning
Vi lever i dag i et samfund, hvor der på mange måder er sat fokus på læsning, og på det at kunne læse. Hvor man tidligere kunne klare sig uden at have de store kundskaber og færdigheder indenfor læsning og skrivning, er der i dag store krav til det at kunne læse på et højt niveau.
Alle fags moder, er ifølge Bertel Harder læsning. Læsning er det vigtigste i skolen, forstået på den måde, at det er vejen til al anden læring, både i faget dansk, og i langt de fleste andre fag i skolen Samfundet har brug for, at danske elever udvikler et højt fagligt niveau i hele grundskolen. Sådan at eleverne har gode muligheder for uddannelse, og for at indgå aktivt på arbejdsmarkedet.
Ovenstående bevirker at læsevanskeligheder er et stort problem, både for den enkelte og for samfundets eksistens og udvikling. Dette stiller læsesvage i en anden situation end tidligere. Det har betydet at der gennem de sidste år har været et voksende fokus på læsning, og på hvordan vi sikrer at vi får alle med i en positiv udvikling.
I 1991 deltog danske elever i 3. og 8. kl. i en stor international undersøgelse af læsning. Undersøgelsen omfattede 32 lande inklusiv landene i Norden. Resultaterne i 3. kl. var nedslående, danske elever klarede sig relativt dårligt, sammenlignet med de andre industrialiserede landes elever. 8. kl. klarede sig bedre, men markant dårligere end eleverne i fx Sverige og Finland.
I 2005 er grundskolerådet samlet for at udtale sig om Pisa 2003. Rådet enedes om at fremhæve nogle punkter til Pisa 2003. Et af de fremhævede punkter var: ”Resultaterne i læsning er langt fra gode nok.” I november 2005 udkom: Rapport fra Udvalget til forberedelse af en national handlingsplan for læsning, fra undervisningsministeriet, her lægges vægt på, at læsekundskaber er vigtige i forhold til: uddannelse, job, karriere, osv. I Pisa undersøgelsen fra 2004, står det klart at hver sjette elev forlader folkeskolen, som enten svage eller dårlige læsere. Denne gruppe elever læser så dårligt, at de ikke er i stand til at klare de krav der stilles til alle borgeres læsefærdigheder fra samfundets side.
Der er sket en del tiltag, som skal være med til at fremme læsningen, det er blandt andet: sprogscreening af 3 årige, hvert andet skoleår testes eleverne, der er givet en dansktime mere til alle 3. klasser, uddannelse af flere læsevejledere, Nationalt Videnscenter for Læsning, osv. Alle disse tiltag viser at det er et vigtigt område for vores samfund. Læsning er en kernekompetence, og i disse år, hvor der er en voksende mængde af skriftlige informationer, stilles der krav til alles læsefærdigheder. Læsning er ikke bare en af de vigtigste kompetencer for at kunne deltage i skolen og i videre uddannelse, men også en vigtig del af det at kunne deltage i et demokratisk samfund, og i livet i det hele taget. På trods af det store fokus der har været på læsning, viser den seneste PISA undersøgelse. Dog kun en minimal fremgang for danske elevers læsning, vi er rykket fra en 16. plads til en 15. plads... Køb adgang for at læse mere

Bachelor – Læsevanskeligheder med fokus på dysleksi

[5]
Bedømmelser
 • 28-03-2012
  meget god opgave !!!
 • 27-04-2016
  Skrevet af Lærerstuderende på 4. år
  Virkelig brugbar opgave
 • 27-10-2011
  Den er ikke særlig læsevenlig.
 • 15-03-2011
  opgaven er fin og den er god hvis du skal skrive om dyleksi og planlægning af undervisning