Eksamensopgave om børn, mad og måltider

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Madkundskab
  • Godkendt
  • 24
  • 8683
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2007
  • 08-05-2008

Undervisningsforløb: Eksamensopgave om børn, mad og måltider

Eksamensopgave i madkundskab om børn, mad og måltider.

Opgaven tager udgangspunkt i børns og unges kostvaner og beskriver de konsekvenser der er ved dårlig kost samt de faktorer der spiller ind. Der gives endvidere et bud på hvordan de enkelte folkeskoler kan indføre sunde mad- og måltidsvaner og hvordan man kan arbejde med kostens betydning for sundheden i hjemkundskab.

Undervisningsforløb:
Formålet med forløbet er at give eleverne nogle værktøjer og viden om hvad sund kost er samt at eleverne opnår kompetencerne til at træffe egne valg i forhold til at kunne leve et sundt liv.

Problemformulering
Hvilken betydning har mad og måltider for børn og unges sundhed og trivsel, og hvilke faktorer spiller ind på disse kostvaner?
Hvad kan skolerne gøre for at styrke elevernes sundhed?
Hvad kan vi som hjemkundskabslærere gøre for at oplyse eleverne om mad og måltider samt vigtigheden af at have sunde kostvaner?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Ernæring, mad og kost
Sundhed og trivsel
Børns kostvaner
Konsekvenser ved dårlig kost
Didaktiske overvejelser
Faktorer
Maslows behovspyramide
Mad og måltider i skolen
Mad- og måltidspolitik
Anbefalinger
De tre prototyper
Elevernes handlekompetence
Mad og måltider i hjemkundskab
Undervisningsforløb
Formål
Slutmål
Form og indhold
Uge 1
Uge 2
Uge 3
Uge 4
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Fokus på børns og unges kostvaner er steget markant i de seneste år, hvor især Sundhedsministeriet har prioriteret det som et særligt indsatsområde. Mange børn og unge spiser og drikker for usundt af forskellige årsager, og dette har en afgørende betydning for deres trivsel, sundhed, vækst og udvikling, ligesom mad og måltider danner en vigtig ramme for børns sociale og kulturelle liv. Endvidere kan disse elementer have en stor betydning for deres livskvalitet senere i livet. Da børn og unge indtager en stor ernæringsmæssig del af deres kost i skolen, har skolen derfor også en vis indflydelse på- og et vist ansvar for, at eleverne får den rigtige kost i løbet af de 5 dage eleverne spiser og drikker på skolen.
Som kommende hjemkundskabslærere har vi også en del af ansvaret for at informere vores elever om vigtigheden af sund kost og ernæring, så eleverne kan gøre brug af den viden de får, så de kan handle derefter og påvirke dem selv og andre til en sundere livsstil.
Vi vil i opgaven komme ind på kostens betydning for vores sundhed og konsekvenserne af forkert livsstil, da viden herom er vigtig at have for os som hjemkundskabslærere, hvis vi skal formå at formidle det videre til eleverne. Vi vil endvidere undersøge de faktorer der påvirker børns og unges kostvaner samt redegøre for hvorfor de er som de er.
Til sidst i opgaven vil vi – ud fra en undersøgelse vi selv har lavet – undersøge forskellige skolers kostpolitik og endvidere finde ud af om lærere og elever tager mad og måltider seriøst i skolen... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om børn, mad og måltider

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.