Børns venskaber

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 7
  • 2193
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2002
  • 26-02-2003

Studieprodukt: Børns venskaber

Om børns venskaber, og om vigtigheden af disse for den personlige udvikling.

Opgaveformulering
Jeg har valgt at beskæftige mig med børns venskaber, fordi jeg mener, at det er et vigtigt led i børns opvækst at kunne danne venskaber for at blive et socialt individ.

Dette vil jeg undersøge ved hjælp af følgende spørgsmål:
Hvad er venskab ?
Hvad betyder venskab for børn ?
Hvad forudsætter et venskab ?
Hvorfor er det vigtigt for ens udvikling at have venner ?
Hvordan kan vi som kommende lærere være medvirkende til at styrke børns venskaber ?

Indhold

Indledning
Opgaveformulering
Hvad er venskab?
Definition af venskab
Min definition af venskab
Hvad betyder venskab for børn?
Hvad forudsætter et venskab?
Hvorfor er det vigtigt for ens udvikling at have venner?
Hvordan kan vi som kommende lærere være medvirkende til at styrke børns venskaber?
Konklusion
Litteraturliste
Bilag 1.

Uddrag

Indledning
Hvis man ser tilbage i historien, har vi mennesker altid søgt hinandens selskab. Man har før levet sammen i små fællesskaber – enten en form for interessegrupper eller flere generationer under samme tag. I dag er det blevet afløst af ægteskaber og parforhold.
Det ligger i vores natur, at vi har brug for en eller anden at være sammen med, men i disse tider hvor ægteskab og parforhold ikke varer for evigt, er venskabet blevet endnu vigtigere.
Man har brug for venner – at have et fast holdepunkt.

Hvad er venskab ?
Relationer
Venskaber bygger på relationer. Sociale relationer har en betydning i det omfang, at vi ved, at det sociale netværk er der, hvis vi har/får behov for det.
Jeg vil i det følgende beskrive to slags relationer :

Barn – barn relation (horisontal)
Når et barn bliver født, er det moderen barnet først prøver at relatere sig til. Når det skal ud og passes af andre, vil det relatere sig til en eller flere voksne indtil det er ca. 1-1½ år. Først derefter ser man, at det for alvor relaterer sig til andre børn. En forudsætning for at kunne skabe gode relationer til andre, er at man har social kompetence. Man kan finde ud af at komme i kontakt med... Køb adgang for at læse mere

Børns venskaber

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.