Børns tegneudvikling | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Billedkunst
  • Godkendt
  • 5
  • 1972
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2004
  • 05-12-2004

Undervisningsforløb: Børns tegneudvikling | Synopsis

Synopsis i billedkunst om børns tegneudvikling.

Problemformulering
Et fænomen er, at børn falder tilbage i deres skemaer eller klicheeagtige udtryk, på trods af at de har deltaget i billedkunstundervisningen.
Hvordan kan man via tematisk billedarbejde tilgodese børns udvikling?
Hvilke kvaliteter ligger der i tematisk billedarbejde?

Indhold

Problemformulering s. 1
Indledning/Begrundelse for valg af emnet s. 1
Arbejdsgang s. 1
Overordnede billedpædagogiske overvejelser til undervisningsforløbet s. 2
Undervisningsforløb s. 3
Evaluering s. 5
Litteraturliste s. 5

Uddrag

Indledning/Begrundelse for valg af emnet
Vi har valgt emnet ”tegneudvikling”, fordi vi helt grundlæggende har spurgt os, hvorfor børn tegner og hvorfor man finder nogle gennemgående billedsproglige træk i bestemte stadier. Mennesket er et kommunikativt, socialt væsen, ligeledes kan man sige, at mennesket har brug for at udtrykke sig om sin omverden, om sine relationer, om sig selv. Ved siden af den verbalsproglige form benytter mennesket sig af den musiske udtryksform for at kommunikere med andre – og sig selv. Desvidere er det at være skabende et grundlæggende behov for mennesket/barnet. Da alle børn i en vis grad har evnen til at være skabende, er det vores mål at fremme det og udfordre det.
Når barnet udtrykker sig billedsprogligt, prøver det at få styr på den indre og ydre virkelighed. I den billedskabende proces kommer barnets identitet til udtryk. Derfor er det vigtigt, at vi indenfor faget billedkunst, skaber muligheder for stimulering af barnets billedsproglige kompetence... Køb adgang for at læse mere

Børns tegneudvikling | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.