Eksamensopgave om børns læringsstile

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 5
  • 1278
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2005
  • 21-01-2006

Undervisningsforløb: Eksamensopgave om børns læringsstile

Eksamensopgave i almen didaktik om børns læringsstile.

I vores undervisningsoplæg har vi valgt at tage udgangspunkt i den enkelte elevs læringsstil, og ideen er at undersøge, om en undervisning baseret på læringsstile kan praktiseres.

Indhold

Indledning
Emnebegrundelse
Læringsstil
Undervisningsoplæg
Didaktiske overvejelser
Afslutning
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Skolen er fuld af ord, skrift og billeder, hvilket betyder, at den danske folkeskole umiddelbart tilgodeser elever med auditiv og visuel læringsstil. Dette ses også i forbindelse med folkeskolens afgangseksamen, hvor eleverne prøves i de fag, der er baseret på netop disse læringsstile. Dog er de fleste lærere efterhånden opmærksomme på, at elever ikke kun lærer på én måde, men at læring er en individuel proces og derved forskellig fra elev til elev. Men trods denne viden samt deres kendskab til læringsstile er det dog de færreste, der har det fuldt ud integreret i deres undervisning. Vi mener, dette kan skyldes, at begrebet læringsstil rummer flere aspekter end blot de perceptuelle1.

---

Undervisningsoplæg
I dansk har vi valgt at arbejde med emnet ”gyselige fortællinger” i en 5. klasse med 20 ele-ver. Vi har valgt at afslutte forløbet om gysergenren ved at opsætte en forestilling for for-ældrene.
Med udgangspunkt i Dennis Jürgensens gyserhistorie ”Alene hjemme” vil vi tilgodese ele-vernes dominante læringsstile, gennem undervisningsdifferentiering.

Vi arbejder ud fra Lena Broström' 4 læringsstile:
Læreren læser historien højt for eleverne, hvorefter vi i fællesskab arbejder med gyser-genrens kendetegn og virkemidler... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om børns læringsstile

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.