Børns brug af sanser | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Billedkunst
  • Godkendt
  • 15
  • 4860
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2004
  • 14-06-2004

Undervisningsforløb: Børns brug af sanser | Eksamensopgave

Eksamensopgave i billedkunst om børns brug af sanserne i billedkunst.

Vi vil, at eleverne skal lære at fokusere på den billedsproglige oplevelse gennem sansemæssig indlevelse.

Indhold

Indledning. 2
Begrundelse for emnevalg. 2
Billedkunstfaget og fagforståelse.
Fra faghistorie til Fælles Mål
Billedkunstfagets dannelsesforståelse.
Æstetisk virksomhed. 5
Teori om Sanserne. 7
Fagdidaktiske forudsætninger og mål 7
Elevernes forudsætninger og erfaringsgrundlag. 8
Fælles Mål 9
Tematisk billedarbejde. 9
Introduktion og oplæg til undervisningsforløbet 9
Temaerne. 9
Materialer. 10
Undervisningsforløbet 11
Maleri ud fra lugtesansen. 11
Maleri ud fra høresansen. 11
Maleri ud fra synssansen. 11
Maleri ud fra smagssansen. 12
Maleri ud fra følesansen. 12
Evaluering af undervisningsforløbet 12
Billedanalyse. 13
Perspektivering. 13
Litteraturliste. 15

Uddrag

Indledning
I vores hyperkomplekse samfund bombarderes vi dagligt med farvestrålende billedindtryk, uanset hvor vi bevæger os. Det er interessant at tænke på, at lige fra vi vågner om morgen strømmer kaskader af billeder os i møde fra den fysiske virkelighed, fx fra medier og daglige indtryk. Denne billedstrøm bevirker, at vi hele tiden er fyldt med andre menneskers forestillinger. Når vi lukker øjnene, viser der sig for vores indre øje en strøm af billeder fra steder/mennesker/oplevelser/ erindringer. Det kan derfor være svært for ikke mindst børn at finde frem til deres egne billedudtryk!
Tiden for fordybelse af sanselighed og indføling er forsvundet. Børns computerspil forvirrer ligeledes indtrykket af de rene iagttagelser. Vi vil, at eleverne skal lære at fokusere på den billedsproglige oplevelse gennem sansemæssig indlevelse. Via sanserne skal eleverne sættes i stand til at flytte sig fra det generelle til de distinktive træk. De skal via deres indre forestillingsskemaer, der er dannet af tidligere oplevelser, sættes i stand til at skabe og udvikle et sanseligt billedarbejde.

---

Undervisningsforløbet
Maleri ud fra lugtesansen
Der laves et maleri ud fra dufte, som vi har medbragt. En duft til hver enkelt elev i neutrale beholdere dermed er påvirkes lugtesansen ikke af synssansen. Maleriet skal indeholde det indre billede, som eleven umiddelbart får via sansepåvirkningen fra den pågældende duft. Duftene kan være af: sæbe, eddike, roser, tandpasta, ost osv. Vi afslutter temaet med fernisering, og efterfølgende samtale af værkerne for at udvide elevernes verbale sprog om billedets virkemiddel, og skabe refleksion over processen i fremstillingen af de sanselige billeder.

Maleri ud fra høresansen
Vi danner billeder ud fra lyde, som vi hører. Den mest brugte form i undervisningen er... Køb adgang for at læse mere

Børns brug af sanser | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.