Semesteropgave om børn og unges idrætsvaner

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Idræt
  • Godkendt
  • 8
  • 2129
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2004
  • 01-04-2004

Semesteropgave om børn og unges idrætsvaner

Semesteropgave i idræt om børn og unges idrætsvaner.

Problemformulering
Hvorfor er børn og unge mere inaktive i dag i forhold til tidligere?

Indhold

Indledning 3
Hvorfor er børn og unge mere inaktive i dag i forhold til tidligere ? 3
Hvorfor skal der være et samarbejde mellem skole og fritidsinstitutioner ? 4
Hvordan engagerer man forældre og børn i dette samarbejde ? 5
Hvordan får man etableret den nødvendige læring i den daglige idrætsundervisning ? 6
Konklusion 7
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Der er stor debat i tiden om børn og unges idrætsvaner. Undersøgelser melder om fede børn, diabetes 2 blandt unge, generel mistrivsel, inaktivitet, dårlig indlæringsevner og mange livsstilssygdomme. Regeringen har derfor iværksat et større projekt1, som skal involvere og styrke samspillet mellem skole, SFO og lokale idrætsforeninger. Vi vil i denne opgave undersøge børn og unges idrætsvaner i forhold til sundhed og livskvalitet. Først vil vi undersøge baggrunden for denne negative udvikling og se på hvordan man fra regeringens side prøver at forebygge, og hvordan undervisningsministeriet opfordrer den enkelte skole til at tackle problemet. Dernæst vil vi se på forbindelsen, og vigtigheden af denne, mellem skole og idrætsforeningslivet. Og til sidst hvordan vi i vores lærervirksomhed kan motivere og udvikle eleverne til aktivt at forholde sig til idrættens kvaliteter... Køb adgang for at læse mere

Semesteropgave om børn og unges idrætsvaner

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.