Børn og unge i det moderne samfund

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Pædagogik, Psykologi
  • Godkendt
  • 22
  • 7561
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2000
  • 21-09-2002

Eksamensopgave: Børn og unge i det moderne samfund

Pædagogik og psykologi eksamensopgave, der behandler børn og unges identitetsdannelse og folkeskolens muligheder for at stimulere denne proces.

Problemformulering:
Hvad er lærerens opgaver i forbindelse med elevers individuelle identitetsudvikling?

Hvad har indflydelse på børn og unges identitetsdannelse i senmoderniteten?
Hvilke forskellige teorier har haft indflydelse på den moderne identitetsopfattelse af børn og unge?
Hvordan skaber det enkelte barn eller den unge sin identitet, hvordan forløber identitetsdannelsen og hvad kan i givet fald bremse eller fremme denne udvikling?
Hvad kan påvirke de unge i deres socialisering i dag, og hvilket miljø skal vi som voksne og lærere skabe for at stimulere børns behov for en udvikling mod selvindsigt og tryghedsfølelse?

Indhold

1. Emnebegrundelse side 2
2. Problemformulering side 2 Opgavens fremgangsmade side 3 Foreløbig begrebsaf klaring af identitet side 3 Samfundsudvikling
5.1 Generelle samfundsudviklinger side 4
5.2 Senmodernitet side 4
6. Identitet
6.1 Identitetsdannelsens fundament side 5
6.2 Øget refleksivitet, formbarhed og tiltagende individualisering
side 7
6.3 Symbiosen mellem kultur og identitet side 8
6.4 Delkonklusion og lærerrolle side 9
7. Dannelse
7.1 Dannelse kontra egen identitet side 9
7.2 Psykisk, social og kulturel kompetence side 11
7.3 Delkonklusion og lærerrolle side 12
8. Opsamlende delkonklusion
8.1 Integritet som en indre referenceramme side 13
Folkeskole og lærerrolle side 14
10. Konklusion side 18
11. Litteraturliste

Uddrag

3. Opgavens fremgangsmåde
Først vil vi beskrive hvilke generelle ændringer, der siden 1960'erne har
været karakteristiske frem til det senmoderne samfund.
Vi vil konsekvent inddrage lærerrollen i de respektive delkonklusioner for psykologi og pædagogik. Disse vil dernæst munde ud i en opsamlende delkonklu-sion, hvor vi ved hjælp af Jan Tønnes Hansen vil opsummere nogle af de i opgaven inkluderede teorier.
Efterfølgende vil vi komme ind på folkeskolens krav til lærerens kompetencer.
For til sidst, i den afsluttende konklusion, at give vores bud på, hvad der skal til for at være en god lærer i forhold til elevers identitetsdannelse i nutidens og fremtidens folkeskole... Køb adgang for at læse mere

Børn og unge i det moderne samfund

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.