Når børn mister | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 10
  • 2648
  • PDF
  • Den frie Lærerskole
  • 2002
  • 11-02-2004

Når børn mister | Synopsis

Synopsis om når børn mister en forældre.

Problemformulering
Hvad kan læreren gøre for at få et afklaret forhold til døden.
Hvordan kan vi som lærere bedst støtte et barn i sorg.
Er det nødvendigt at institutionerne har en handle/omsorgsplan.
Hvor går grænsen imellem hjælp eller indblanding i privatlivets fred.

Indhold

Indledning side 2
Emneafgrænsning side 2
Problemformulering side 2
Metodevalg side 3
Stol på dig selv, både som lærer og som menneske side 3
Sorgreaktion hos børn fra ca. 5 til 10 år side 3
Hvad kan læreren selv gøre for at få et afklaret forhold til døden? side 5
Hvordan kan vi som lærere bedst støtte et barn i sorg? side 5
Er det nødvendigt med en handle/omsorgsplan? side 6
Hvor går grænsen imellem hjælp og indblanding i privatlivet? side 6
Konklusion side 7
Litteraturliste side 9

Uddrag

Indledning
Døden er stadig et tabu emne, til trods for at vi alle uden undtagelse, kommer i berøring med den på et tidspunkt i vores liv. Hvert år mister ca. 4000 børn en af deres forældre og når sorgen brænder allermest i børnenes hjerter, bliver de ofte mødt af en mur af tavshed. Denne tavshed kan medføre store konsekvenser for barnet, så som ensomhed, skyldfølelse, angst, vrede mm.
Vi er slet ikke i tvivl om, at grunden til disse reaktioner fra de voksnes side af, for det meste bunder i en kærlig og velment tanke, men desværre også en stor misforstået beskyttelse af barnet. Den voksnes egne begrænsninger/ overbevisninger er også af stor betydning, når børnene skal støttes i deres sorg.
Derfor mener vi som kommende lærere, med et stort ansvar for mange børn, at det er vigtigt at vi tør se krisesituationerne i øjnene, og at vi som professionelle må tilegne os den nødvendige viden om børns opfattelse af døden. Det er også vigtigt at vi selv har gjort os nogle overvejelser omkring døden og turde være åbne og ærlige. Vi vil i denne synopsis, give nogle bud på hvordan vi som lærere kan støtte og hjælpe barnet med deres sorg.
Vi vil også berøre, hvor meget læreren skal involveres i familiens sorg, og hvornår hjælpen til det sørgende barn, kan opfattes som en krænkelse af privatlivets fred.

Emneafgrænsning:
For at afgrænse denne synopsis, har vi valgt at fokusere på lærerens handlemuligheder, når et barn mister en forældre. Vi har yderligere afgrænset emnet, ved at vælge alderstrinet 5- ca.10 år.

Metodevalg:
Vi har i vores synopsis benyttet os af følgende metoder:
- Vi har læst og diskuteret relevant Nordisk litteratur, så som artikler, fagbøger og børnebøger.
- Set og diskuteret videofilm
- Gået ind i vores egne holdninger og opfattelse af død og sorg.
- Vi har kontaktet en SFO for at høre om deres handleplan og overvejelser... Køb adgang for at læse mere

Når børn mister | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.