Børn og medier | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 18
  • 4316
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2002
  • 20-01-2003

Børn og medier | Eksamensopgave

Eksamensopgave i samfundsfag om børn og medier.

Problemformulering

Når vi i vores opgave nævner ordet medier mener vi, TV og computere, herunder spil og Internet.

Opgaven er bygget op omkring folkeskolen, 7.-10. klasse, inden for normal området.

Indhold

1. Problemformulering 2
2. Indledning: 3
3. Medierne i et historisk perspektiv 4
3,1 Mediernes indtog i danmark 5
3,2 Børns hverdag med de nye medier 6
4. Medier som en socialiserede faktor 6
4,1 Mediesocialisering 6
4,2 Hvorfor har medier indflydelse på unges socialisering? 8
4,3 TV og computerne er farlige 8
5. Medieaftalen 9
6. Konsekvenser af udviklingen: 10
6,1 De unge og udviklingen: 10
6,2 Forældre og andre autoriteters holdning til udviklingen: 11
6,3 Konsekvenser for den danske folkeskole: 13
6,4 Konklusion af konsekvenser: 14
7. Løsningsforslag forældrene og andre autoriteter: 14
7,1 I den danske folkeskole: 15
9. Konklusion 16
8. Litteraturliste: 16

Uddrag

2. Indledning:
Vi har valgt at skrive om emnet børn og medier på baggrund af, at det er et meget
relevant emne i samfundsfagsundervisningen, og fordi det de senere år er blevet
integreret mere og mere i den danske folkeskole.
Medier er desuden et område, der, på den ene eller anden vis, optager de fleste
unge i deres fritid. Det stadigt stigende medieforbrug blandt de unge, har de seneste
år været i rampelyset, da mange mener, at det kan have en skadelig virkning på bl.a.
de unges socialiseringsproces. Specielt de såkaldt farlige medier (forklaring følger
senere) har været i kritikernes søgelys, og har bl.a. fået skylden for den stigende vold
blandt unge. Det er især de unge drenge, der bliver observeret, fordi det er disse, der
er de store medieslugere... Køb adgang for at læse mere

Børn og medier | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.