Bacheloropgave om børn og medier - reklame

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 32
  • 12328
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2002
  • 02-04-2006

Bacheloropgave om børn og medier - reklame

Bacheloropgave i dansk om børn og medier - reklame.

Problemstilling
- Hvad er det der gør at disse reklamefilm påvirker til en voldelig adfærd ?
- Bliver alle børn lige påvirket eller er der bestemte kriterier, der spiller ind?
- Hvordan bruges tv´et i en sammenhæng, så eleverne lærer at se reklamefilm med kritiske øjne?
- Hvordan gribes undervisningen an, så reklamefilmene kan bruges konstruktivt og evt. være med til at give børn en indsigt, så de ser filmene i et bredere perspektiv og ikke kun ud fra deres egen synsvinkel?

Indhold

Indledning
Begrundelse for valg af emne
Problemstilling
Folkeskoleloven og CKF
Dannelses- samfunds –og barnesyn
Medier, kultur og socialisation
Det æstetiske og mediepædagogik
Hvad er en reklamefilm?
Analyse og vurdering af reklamefilmene
Reklamefilmen fra Sonofon
Reklamefilmen fra Ekstrabladet
Børns ”læsninger” er forskellige
Fascination og Identifikation
Fiktion, virkelighed og udvikling
Mediernes påvirkning
Teorier om mediers påvirkning
Konklusion og opsamling

Uddrag

Kan det passe at medier og skal skole ligge langt fra hinanden i dagens samfund? Samfundet er i en konstant forandring, hvilket betyder at menneskers dagligdag ændres. I det moderne samfund sker der en stor udvikling inden for informationsteknologien, markedet får stigende indflydelse på dagligdagen, hermed mener jeg massemedierne og medieproduktionen. Vi presses ind i andre virkeligheder, medievirkeligheder med deres egne love og fristelser. Medier fylder meget i det moderne menneskes liv, og disse medier udvikler sig med stor fart. Både børn og voksne har medieverdenen tæt på, og vi bruger den og udvider vores bevidsthed, oplever verden, underholdes, manipuleres, skræmmes, og glædes gennem medier. Børn og unge vokser op i en hverdag, hvor tv-virkeligheden er en selvfølge mere end nogensinde... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om børn og medier - reklame

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.