Børn og seksualitet | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 13
  • 3637
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2004
  • 31-10-2004

Børn og seksualitet | Synopsis

Synopsis i psykologi om børn og deres seksualitet.

Problemstilling
På hvilket alderstrin er det hensigtsmæssigt at starte seksualundervisning?

Indhold

Indledning 3
Børns Seksuelle udvikling 4
- Den Freudianske udviklingsmodel
- Den orale fase
- Den anale fase
- Den falliske fase
- Latensperioden
- Puberteten
Børns seksuelle ytringer 6
Kønsidentitet 6
Seksualundervisning 7
- seksualundervisningens tre niveauer
- læreridentitet
- didaktiske og metodiske overvejelser
Eksamensoplæg 10
Litteraturfortegnelse 11
Bilag 1 12

Uddrag

Indledning
Seksualundervisning har længe været et omdiskuteret emne af bl.a. folkeskolelærere, pædagoger, forældre og elever. Det har eksisteret som en pligtig del af folkeskolens ansvar lige siden 1970, hvor man gjorde det obligatorisk som undervisningsfag. Dertil er en diskussion om emnets relevans ikke nødvendig, selvom der er meninger, som går på at seksualundervisning slet og ret ikke skal finde sted i folkeskolen.
Diskussionen drejer sig om undervisningens indhold og form. Skal man beskæftige sig med anatomi, seksuel omgang med hinanden rent praktisk, eller er det vigtigere at koncentrerer undervisningen om det følelsesmæssige aspekt? Dernæst kommer spørgsmålet omkring en passende alder, at begynde denne seksualundervisning på. Hvoraf min problemstilling udspringer : på hvilket alderstrin er det hensigtsmæssigt at starte seksualundervisning?
Jeg har valgt først at give en gennemgang af børns seksuelle udvikling, da jeg antager at denne udvikling har en betydning for min problemstilling. Dernæst vil jeg beskæftige mig med selve undervisningens form og indhold, samt didaktiske og metodiske overvejelser.
Til slut vil jeg komme med et kort diskussionsoplæg til den kommende eksamen... Køb adgang for at læse mere

Børn og seksualitet | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.