Børn med Socio-emotionelle Vanskeligheder - Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Pædagogisk speciale
  • Ingen givet
  • 27
  • 9778
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2001
  • 12-09-2001

Børn med Socio-emotionelle Vanskeligheder - Eksamensopgave

Eksamensopgave om "Børn med Socio-emotionelle Vanskeligheder"

Problemformulering:
"Jeg har valgt at arbejde med børn med socio- emotionelle vanskeligheder.
Jeg finder emnet relevant, da børn med socio- emotionelle vanskeligheder hele tiden dukker op. Det kan være sig børn der har oplevet mobning, skilsmisse eller børn der har haft en dårlig opvækst.

Samtidig skal jeg som nyuddannet lærer snart ud og prøve det på egen krop. Derfor er det vigtigt for
mig at finde ud af, hvilke redskaber jeg som lærer kan bruge, når jeg uden tvivl vil møde nogle af
disse ”risikobørn” i folkeskolen.

Jeg vil derfor undersøge:
• Samfundsbeskrivelse, skolens plads i denne.
• Hvad er risikobørn?
• Hvordan forebygger man problemerne?
• Herunder opdragelse.
• Hvilke handlemuligheder har man som lærer?"

Indhold

Indledning side 2.
Problemformulering side 2.
Samfundsbeskrivelse side 3.
Eriksons krisebegreb side 5.
Risikobørn side 8.
Opdragelse side 10.
Risikobørnene og skolen side 15.
Hvad er pædagogisk psykologi? side 16.
Lærerkompetence side 18.
Sammenfatning side 22.
Litteraturliste side 24.
Bilag 1 side 25.
Bilag 2 side 26.
Bilag 3 side 27.

Uddrag

"Nogle udviklingspsykologiske teorier viser at børn udvikler sig efter sammenlignelige mønstre. Udviklingen indenfor disse teorier har sit udspring i et samfund med stabile sociale relationer.

Men samfundet, og dermed betingelserne for børns udvikling er forandret, især gennem de sidste 30 år. Langt de fleste børns opvækst er anderledes end den opvækst de voksne har været igennem. De store forandringer i familien har igen betydning for hvordan børnene møder skolen, med dens krav og udfordringer.

Det fælles karakteristiske ved elever med socio-emotionelle vanskeligheder er, at de markerer sig anderledes. De er enten udadreagerende, urolige og forstyrrende eller indadvendte og kontaktsøgende - meget firkantet sat op.
Grunden til valget af emnet er baseret på mine egne empiriske erfaringer fra praktik og vikar-arbejde.

Jeg ved, at mange lærere er optaget af denne problematik, fordi disse ”risikobørn” fylder meget i klassen. Det vil de højst sandsynligt fortsætte med at gøre, også når jeg engang skal ud og praktisere lærergerningen."... Køb adgang for at læse mere

Børn med Socio-emotionelle Vanskeligheder - Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.