Børn med socio-emotionelle vanskeligheder

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Psykologi
  • 10
  • 2410
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2004
  • 05-12-2004

Synopsis: Børn med socio-emotionelle vanskeligheder

Problemformulering
Vi vil prøve at belyse, hvad der kan ligge til grund for, at børn får med socio-emotionelle vanskeligheder. Og hvorfor antallet er stigende?
Er det et udviklingspsykologisk problem der skyldes barnets tidligste år?
Kan barnets opdragelse være en medvirkende faktor til at barnet får SEV?
Hvordan skal vi, som lærere, forholde os til dem?
Vi vil ud fra Mahlers udviklingspsykologiske teori, undersøge om et barns lave selvværdsfølelse delvist kan være grundet i dets tidlige år.
Via Diana Baumrinds opdeling af forældretyper redegøre for konsekvenserne af forældrenes opdragelse samt inddrage Sommers tre forældrekompetencer.
Ud fra Tønnesvang, belyse lærerens rolle som selvobjekt.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Socio-emotionelle vanskeligheder
Objekt-relationsteorien
Opdragelse
Læreren som selvobjekt
Afrunding
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Børn med socio-emotionelle vanskeligheder er i dag et begreb, vi hører blive brugt i flæng. På seminariet, i skolerne og via medierne. Vi er i vores praktik blevet opmærksomme på, om vi formåede, at tilrettelægge undervisningen så den også passede til elever SEV. Før i tiden blev vanskelige børn kaldt alt fra møgunger til adfærdsvanskelige. 25% af folkeskolens elever i dag får specialundervisning, tallet har ligget fast de seneste 20 år, men forskellen er i dag elevernes baggrund for henvisningen til specialundervisning. Før var det oftest de med læse/stave vanskeligheder som blev henvist, hvor det i dag i ligeså høj grad er elever med SEV1, der bliver henvist. Vi oplever dem i skolen som enten udadreagerende, urolige eller på anden måde forstyrrende eller også er de det modsatte, nemlig stille, indadvendte og kontaktsøgende.
Fælles for disse forskellige typer børn er, at de har svært ved at leve op til skolens krav og normer.
Som kommende skolelærere mener vi, det er vigtigt at forstå nogle af de mange teorier, som måske kan forklare hvorfor børn får disse problemer. For med en stor viden omkring de forskellige bagvedliggende årsager, har vi, som lærere, bedre forudsætninger for at kunne hjælpe disse elever.
... Køb adgang for at læse mere

Børn med socio-emotionelle vanskeligheder

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.