Børn med særlige behov | DAMP/ADHD

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 5
  • 1796
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2002
  • 26-01-2012

Eksamensopgave: Børn med særlige behov | DAMP/ADHD

Eksamensopgave i psykologi om børn med særlige behov - DAMP/ADHD.

Indledning:

Interessen for børn med DAMP har jeg fået gennem praktikken i en specialklasse i folkeskolen. Ligeledes kan nævnes, at omkring 5 % af børn i skolealderen har DAMP fra let til alvorlig grad, flest drenge, men hos piger viser problemerne sig senere.

Dette betyder, at det er vigtigt, at vide hvornår der kan være tale om DAMP og hvordan undervisning og læring tilrettelægges for børnene.

Jeg har valgt, hovedsageligt at fokusere på børn i skolealderen.

”Prognosen for børn med DAMP er helt afhængig af to overordnede faktorer, nemlig dysfunktionernes karakter og omverdenens forståelse for den og den deraf følgende hjælp.”

Problemformulering:

Hvad kendetegner børn med DAMP og hvilke udviklingspsykologiske konsekvenser kan det have for barnet ? Kan børn med DAMP integreres i folkeskolens almindelige klasser og på hvilke præmisser ?

Hvad kendetegner børn med DAMP og hvilke udviklingspsykologiske konsekvenser kan det have for barnet ?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Kan børn med DAMP integreres i folkeskolens almindelige klasser og på hvilke præmisser ?
Perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

DAMP er en nyere betegnelse, som i Norden har erstattet begrebet MBD. I USA anvendes betegnelsen ADHD. I England foretrækkes at tale om overaktivitetstilstande, hvilket globalt set kan besværliggøre diagnosticering/langtidsundersøgelser og at tale om det samme.

Det kan være svært at afgøre, om DAMP overlapper en anden tilstand, eks. Dyslexi eller om dyslexi er den væsentligste diagnose. Afgrænsninger kan være væsentlige, når man skal afgøre om et barn tilhører en gruppe, som har lovhjemlede rettigheder som autisme og begavelseshandicap.
Det er ganske vist problemerne, der skal behandles, men diagnosen er ofte en forudsætning for behandling.

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder ligner børn med DAMP, men er sjældent så opmærksomhedsforstyrrende som børn med DAMP.

Der er enighed om blandt forskere og eksperter, at DAMP har biologiske årsager. Nogle forstyrrelser er fysisk-kemisk betingede eks. der produceres mindre dopamin (transmitterstof) og måske serotonin (hormon).

Der er fejl i hjernens funktioner, hvilket kan skyldes følgende :
- Arvelige forhold.
- Påvirkninger i graviditeten.
- For tidligt fødte børn, meget små.
- Skader indtil 3. leveår.
- Allergi overfor madvarer... Køb adgang for at læse mere

Børn med særlige behov | DAMP/ADHD

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.