Børn med adfærdsproblemer | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Børn med særlige behov
  • Godkendt
  • 9
  • 3515
  • PDF
  • Læreruddannelsen Skive
  • 2002
  • 20-02-2003

Børn med adfærdsproblemer | Eksamensopgave

Eksamensopgave om børn med adfærdsproblemer.

Problemformulering
Hvad gør man som nyuddannet lærer i mødet med børn med adfærdsproblemer - hvor henvender man sig for hjælp og hvilke muligheder er der?

Specielt m.h.t. DAMP, ADHD, Tourette Syndrom o.lign.

Indhold

Indledning
Damp
Årsagen til damp
Hvordan føles damp
Livet med damp
Tourettes syndrom
ADHD
Asberger syndrom
Hvad gør skolen ved damp
Hvad gør man som lærer ved børn med symptomer
Kan man være lærer uden at iagttage ?
Opmærksomhed på fejlkilder – Vær opmærksom på flg.
Dag-, Logbog eller aktivitetsskema
Mariane Hedegaard´s interaktionsbaserede iagttagelser og beskrivelser af børn:
Litteraturliste:

Uddrag

Vi har valgt dette emne, da vi mener det er noget vi alle vil støde på en gang i vores
fremtidige hverv. Vi følte vi manglede viden og handlekompetence til, at kunne gøre en optimal indsats i forbindelse med arbejde med disse børn.
Vi håber med denne opgave at have givet jer et hjælpemiddel til brug i fremtiden... Køb adgang for at læse mere

Børn med adfærdsproblemer | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.