Børn i sorg og den skjulte sorg

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 13
  • 4908
  • PDF
  • 07-09-2009

Studieprodukt: Børn i sorg og den skjulte sorg

Den omhandler børn i sorg, set med et samfunds- og sundhedsperspektiv. Der bliver brugt Aaron Antonovsky (OAS) som en af teoretikerne. Atle Dyregrov bliver brugt i forhold til sorgteori.

Problemformulering
Ved gennemgang og fortolkning af problembeskrivelsen, har jeg fundet frem til følgende formål med opgaven; at finde ud af hvordan det er muligt at støtte børn og unge med sorg, så de i fremtiden kan få et liv med oplevelse af sammenhæng. Det bringer mig til følgende problemformulering:

• Den skjulte sorg hos børn – set ud fra et samfundsmæssigt perspektiv – mulighederne i den pædagogiske praksis, for at gøre børns sorg tydelig?

Indhold

1. Indledning 1
2. Problembeskrivelse 2
2.1. Problemformulering 3
3. Metode og emneafgrænsning 3
4. Børns sorg og krisereaktioner 4
5. Teorifremstilling 6
5.1. En salutogen teorimodel om mestring 6
6. Analyse 8
7. Konklusion 10
8. Pædagogens rolle 11
9. Perspektivering 12

Uddrag

2. Problembeskrivelse
I det følgende vil jeg belyse problemstillingen børn og sorg og beskrive nogle bestemte forhold, som har betydning for, hvordan børn gennemlever en sorgproces.
Omverdenen ved som oftest ikke, hvordan de skal forholde sig, når de møder et barn, som har mistet. Derfor oplever barnet ofte en mur af tavshed fra omgivelserne, fordi de ikke ved, hvordan de skal tackle og håndtere barnets situation. Sygdom og død er som nævnt tabubelagte og private emner i vores kultur. Men tavshed er det værste, som børn kan møde, når de mister (Grønbeck 2003 s. 5).
Den norske psykolog Atle Dyregrov (2007) har i over 20 år beskæftiget sig med børn som udsættes for sorg. Han forklarer at mange voksne undervurderer børns oplevelser, når de har været pårørende i en situation, som har medført et tab. Børns oplevelse af situationen er stærkere, mere intens og har mere langvarige reaktioner, end voksne erkender og opfatter. Men børn er forsigtige med at fremvise, hvordan de har det, fordi de ikke vil lægge yderligere pres på forældre og andre, som også har det svært, med den de har mistet. Børn kan også, for at håndtere smerte og savn, tilsyneladende skubbe oplevelsen fra sig, og fraværet af ydre reaktioner hos børn kan blive betragtet som et tegn på, at tabet er ”ude af øje og ude af sind”. Derved bliver mange forældre, lærer og pædagoger uvidende om de vanskeligheder, børnene kæmper med, og derved evner børnenes omsorgmiljø ikke at tage vare på barnets behov på en tilfredsstillende måde (Dyregrov 2007 s. 101). Derfor er behovet for information og viden om børns reaktioner og hensigtsmæssige måder at håndtere de forskellige situationer på, vigtig i den pædagogiske praksis, for at kunne forstå og støtte børn der er i sorg. Børn kan mestre mange dramatiske ting, og komme hel ud på den anden side, hvis de har et voksent omsorgsmiljø, der møder dem med forståelse og indsigt (Dyregrov 2007 s. 102). Men hvis disse børn og unge ikke får hjælp til bearbejdning af sorgen fra enten familie, venner, pædagoger, lærer eller sorggrupper, kan det senere hen i livet få alvorlige konsekvenser; de dropper ud af studiet eller arbejde, får misbrugsproblemer, alvorlige psykiske sygdomme og mange selvbeskadigende adfærd (Gøttrik 2008).
I den pædagogiske praksis, er der stor sandsynlighed for at vi vil møde et barn som har oplevet sorg. Vi er gennem vores arbejde forpligtiget til at hjælpe den svage, derved bliver sundhedsfremme en fundamental del af vores praksis. Vi skal støtte de børn, som gennemlever en sorg, til at genvinde sundheden (Sundhedsstyrelsen 2006)... Køb adgang for at læse mere

Børn i sorg og den skjulte sorg

[1]
Bedømmelser
  • 28-09-2011
    Jeg synes det er en rigtig god opgave med mange vigtige teorier. Den er skrevet i et meget psykologisk sprog.. Rigtig god inspirations kilde til at starte på en egen opgave