Bølger og lyd | Studieprodukt og undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 11
  • 2305
  • PDF
  • 2012
  • 24-04-2012

Bølger og lyd | Studieprodukt og undervisningsforløb

Indledning
Opgaven behandler et undervisningsforløb for en 9. klasse, der handler om bølger og lyd.
Mine didaktiske overvejelser tager udgangspunkt i Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel. Jeg har ud fra de forskellige punkter i den dynamiske model beskrevet hvilke overvejelser, jeg har gjort inden for hver af disse. Forløbet er rettet mod en 9. klasse og er tilpasset de mål, der er stillet for faget fysik/kemi i folkeskolen.

Problemformulering
Kan man hensigtsmæssigt integrere IBSE i et undervisningsforløb om bølger og lyd i 9. klasse, så man sikre at undervisningsforløbet muliggøre fri undring, og samtidig opnår de faglige mål?

Indhold

Indledning
Problemformulering:
Teori:
Fagdidaktiske overvejelser:
IBSE (Inquiry-based science education)
Didaktiske overvejelser:
Læringsforudsætninger:
Rammefaktorer:
Mål:
Indhold:
Lektionsplan opbygget efter IBSE: 7
Læreprocesser:
Vurdering:
Litteraturliste
Bilag 1 – Eksperimenter
Bilag 2 – Model over IBSE (Inquiry-based science education)

Uddrag

Fagdidaktiske overvejelser:

IBSE (Inquiry-based science education)
IBSE er undervisningsmetode i naturfag, som baserer sig på elevernes egen undren og spørgsmål. Her træder læreren tilbage og indtager udelukkende en vejledende rolle. Målet er at gøre den naturvidenskabelige arbejdsmetode til en naturlig måde at tilgå problemer og spørgsmål, for eleverne.
Et IBSE forløb kan starte med et man laver et oplæg til det emne der skal arbejdes med. Dette oplæg kan tage mange forskellige skikkelser. Formålet med oplægget er at skabe undren og spørgsmål hos eleverne, som de i forløbet skal forsøge at få svar på. Her kan der med fordel anvende begrebskort til at give overblik over forståelsen af sammenhænge i emnet. Her kan der naturligvis opstå spørgsmål, det er disse som skal forsøges at besvares. Emnet kan også tage udgangspunkt i elevernes egne ideer eller autentiske spørgsmål ...

---

Didaktiske overvejelser:

Læringsforudsætninger:
Eleverne vil på forhånd ikke have et stort kendskab og forhåndsviden med fra natur og teknik til emnet bølger og lyd, andet end det de kan se og hører, altså makro niveau. Dog er dette et emne hvor eleverne har stiftet bekendtskab med fra hverdagen, altså almen viden i form af lyd, musik og bølger i fx vandet. Det er hensigten at undervisningen skal tage udgangspunkt i elevernes forudsætninger og viden. Ergo det der er hensigten med IBSE.

Rammefaktorer:
Undervisningsforløbet foregå i en 9. klasse. Tidsrammen for forløbet er 6 lektioner, fordelt på to fagdage. Undervisningsformen er beskrevet i afsnittet om IBSE, og undervisningsforløbet er opbygget efter IBSE. Eleverne skal arbejde med laboratorieforsøg, så der er krav til god laboratorieadfærd, hvor de behandler hinanden og materialer med respekt for der ikke skal ske ulykker... Køb adgang for at læse mere

Bølger og lyd | Studieprodukt og undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.