Bæredygtig fødevareproduktion

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Geografi
  • Godkendt
  • 13
  • 4180
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 1998
  • 28-01-2001

Eksamensopgave: Bæredygtig fødevareproduktion

En eksamensopgave om bæredygtig fødevareproduktion.

Emnebegrundelse
Det, at udviklingen i verden ikke går i den ønskede retning – lokale / globale miljøproblemer, befolkningen vokser og fødevaremangel er stigende- er blevet et mere og mere lokalt emne. Og i denne debat er begrebet ”bæredygtig udvikling” centralt – et mål for vores fælles fremtid på jorden. Det lyder godt, men hvad er bæredygtig udvikling, hvorfor tales der så meget om det og er det overhovet muligt f.eks. gennem fødevarersikkerhed at skabe en bæredygtig udvikling eller er der også andre faktorer der spiller en stor rolle?

Problemformulering
På hvilke måder kan kravet om øget fødevareproduktion være forenelig med princippet om bæredygtig udvikling?

Indhold

Indledning 2
Emnebegrundelse 4
Problemformulering 4
Emneafgrænsning/metodebeskrivelse 4
Fødevaresikkerhed 5
Befolkning 5
Malthus teori 5
Fødevareproduktion 6
Pris 6
Landbrug i U-lande 8
Den grønne revolution 10
Diskussion 11
Perspektivering 12
Konklusion 12
Litteraturliste 13

Uddrag

Emneafgrænsning/metodebeskrivelse
Bæredygtig udvikling – dækker mange forskelling definitioner og dermed også mange forskellige faktorer. Men ved at se på de faktorer der spiller ind (påvirker) ved fødevaresikkerhed (befolkning, malthus teori, fødevareproduktion og pris,) en klar definition af bæredygtig udvikling og belyse landbrugsudviklingen i U-landene vil vi kunne se landbrugets rolle i en bæredygtig udvikling.

I udviklingen indenfor landbruget i u-lande vil vi for at begrænse os, beskæftige os med landbrugsudviklingen i Afrika. Gennem en perspektivering vil vi komme ind på, hvad vi ser som løsningen, for øget fødevareproduktion forenelig med bæredygtig udvikling.

Fødevaresikkerhed
Et af de centrale begreber, når der diskuteres bæredygtig udvikling og landbrugets rolle i denne udvikling, er fødevaresikkerhed. Men hvad dækker dette begreb egentlig over? Det handler selvfølgelig om, at der skal være en sikkerhed for, at der er fødevarer nok. Landbruget skal altså producere tilstrækkeligt med fødevarer til, at befolkningens basale fødevarebehov kan dækkes. Men produktionen må samtidig sørge for, at priserne på fødevarerne er på et niveau, hvor det er økonomisk muligt for befolkningen at indkøbe fødevarerne.

I fødevaresikkerhedsbegrebet ligger ikke nødvendigvis, at et land skal være selvforsynende, men det er ofte en nationalpolitisk målsætning; da priserne på fødevarer vil stige på det internationale marked, vil det være risikabelt kun at satse på import... Køb adgang for at læse mere

Bæredygtig fødevareproduktion

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.