Atomers opbygning | Undervisningsplan

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 16
  • 3984
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2009
  • 10-07-2009

Undervisningsforløb: Atomers opbygning | Undervisningsplan

Opgave i fysik/kemi om atomers opbygning.

Problemformulering
Alt stof er sammensat af molekyler, der igen er sammensat af atomer. Men hvordan er det egentlig opbygning og hvordan kan det indgå i et undervisningsforløb?

Indhold

Indledning 1
Det periodiske system 2
Atomets opbygning 2
Proton 4
Neutron 4
Elektron 5
Niels Bohr 5
Orbitaler 7
Molekyler 8
Kovalent binding 8
Ionbinding 10
MOTIVATION 11
Interesse for naturfag 12
Undervisningsplan 13

Uddrag

Indledning:
Tager man f.eks. en sukkerknald og deler den i to, vil begge dele stadig være sukker, hvilket man kan konstatere ved at smage på det. Herefter kan man forsætte processen, ved at dele sukkeret igen og igen og igen. Hvis man forstiller sig at man på et tidspunkt ikke kan dele sukkeret mere og må stoppe, vil man stå med så bitte små stykker, at man har det der kaldes et molekyle. Herefter kan man dele sukkermolekylet i mindre bestanddele, hvilket medføre at det ikke længere er sukker. Sukkermolekylet kan deles i 48 dele, der nu er kommet ”ned” i bestanddelene der kaldes atomer. Nu er processen stoppet, hvor vi kan dele sukkeret. Har man delt et stof til atomer, kan det ikke deles mere. Vi står tilbage med et ufatteligt antal atomer: kul-atomer, hydrogen-atomer og oxygenatomer. Dette kan vi gøre med alverdens stoffer – dele dem. Verden er opbygget af atomer – og det vil hver gang vise, at man vil stå tilbage med en række atomer – milliarder af atomer. Selvom mængden af atomer, har det til dagsdato ikke været muligt at se et atom, heller ikke med det skarpeste mikroskop.

---

Undervisningsplan
Da jeg på nuværende tidspunkt ved, at jeg i min næste praktik lige efter sommerferien, skal have en 7 klasse i fysik-kemi og skal gennemgå emnet i denne opgave, vil jeg ”udnytte” at lave et undervisningsforløb til praktikken. Lektionen er en dobbelttime en gang om ugen og der anvendes PRISMA. Efter hver time skal eleverne lave et spørgsmål der skal bruges til et fælles spil. Spørgsmålet skal omhandle, det der er blevet gennemgået og de skal huske at skrive svaret nedenunder. F.eks. Hvem er Niels Bohr? Hvad er det kemiske tegn for zink? O.s.v... Køb adgang for at læse mere

Atomers opbygning | Undervisningsplan

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.