Atomer og molekyler | Undervisningsplan

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 10
  • 1867
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2004
  • 11-11-2004

Undervisningsforløb: Atomer og molekyler | Undervisningsplan

Undervisningsforløb i fysik/kemi om atomer og molekyler i undervisningen (Fysik/kemi-undervisningen).

Forløbets formål er taget fra fælles mål til faget.

Indhold

Forløbets formål: side 2
Undervisningsform side 3
Undervisningsmetoder og didaktiske overvejelser side 5
Forsøgsbeskrivelser side 7

Uddrag

Fysikkens og kemiens verden
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
kende til enkle modeller, herunder forestillingen om, at alt stof er opbygget af partikler
beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser samt enkle træk i det periodiske system.

Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
kende til nogle forestillinger om stofopbygning, herunder det periodiske system ...

---

Undervisningsform
Første modul
Læreren starter med at bruge foredragsmetoden til delen med saltvandskarret, dog med elevinteraktion hvor de får lov at smage på vandet og erkender saltet i vandet (2).
Læreren går videre med foredragsmetoden hvor metaforer til at visualisere teorien benyttes (3).
Kort pause
Under foredragsmetoden benytter læreren tavlen til at tegne atomet (4). Læreren fortæller ligeledes om teoriens historiske baggrund (13).
Efter teorien får eleverne mulighed for at stille yderligere spørgsmål som ikke blev stillet under gennemgangen (5).
Eleverne sættes herefter i gang med at tegne et grundstof efter Bohrs atommodel, samtlige skaller med tilhørende elektroner skal anføres for det specifikke grundstof (6).
Læreren kigger på tegningerne bagefter, der benyttes herved den skjulte kontrol (15)... Køb adgang for at læse mere

Atomer og molekyler | Undervisningsplan

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.