Bacheloropgave om at undervise i en modtageklasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 4. år
 • Bacheloropgave (Dansk som andetsprog)
 • Godkendt
 • 25
 • 10172
 • PDF
 • Holbæk Seminarium
 • 2009
 • 17-04-2010

Bacheloropgave om at undervise i en modtageklasse

Bacheloropgave om at undervise i en modtageklasse.

Problemformulering
På hvilken måde har modtageklasseelevers (10-14 år) personlige problemer, ift.ophold i
Danmark, indflydelse på deres læring, og hvordan kan læreren operere i en
undervisningssituation med det in mente?

Indhold

1. Indledning
1.1 Samfundet og de tosprogede elever side 3
1.2 Problemformulering side 3
1.3 Metode side 4
1.4 Struktur side 4
1.5 Teori side 4
1.6 Begrebsafklaring side 5
2. Samfundet
2.1 Samfundssyn side 6
2.2 Folkeskolen side 6
3. Andetsprogstilegnelse
3.1 Tilegnelse af et andetsprog side 7
3.2 Læringsteorier side 8
3.3 Opsummering side 9
4. Bourdieu og hans habitus begreb
4.1 Om Bourdieu side 9
4.2 Habitus side 10
4.3 Etnisk habitus side 10
4.4 Opsummering side 11
5. Empiri
5.1 Empiri og observationer side 11
5.2 Klassen side 11
5.3 Mine oplevelser og erfaringer side 12
5.4 Teorien bag empirien side 13
5.5 Opsummering side 14
6. Lærerrollen
6.1 Introduktion side 15
6.2 Interkulturel kompetence side 15
6.3 Lærerrollen i læreprocessen side 18
6.4 Autencitet side 19
6.5 Kulturmødet side 20
6.6 Opsummering side 21
7. Konklusion. side 22
7.1 Perspektivering side 23
8. Litteraturliste side 25

Uddrag

1. Indledning:
1.1 Samfundet og de tosprogede elever

Det globale samfund har ændret sig fra det homogene til det multietniske og folkeskolen har derfor ikke kunne undgå at blive påvirket af globaliseringen i det moderne samfund. Der kommer flere og flere tosprogede elever i den danske folkeskole og derfor er det vigtigt, at man som lærer besidder den nødvendige kompetence til at vejlede og undervise eleverne. Dansk som andetsprog er desværre ikke tilstrækkeligt udnyttet i folkeskolen. På mange skoler har man ikke lærere, der har den nødvendige kompetence og mulighed for, at undervise tosprogede elever. Andelen af tosprogede elever i folkeskolen udgør 10 % pr 1/1 2009.1

Alle børn skal have lige ret til at have en uddannelse i det demokratiske samfund vi lever i. Det betyder, at selvom eleverne møder op med forskellige forudsætninger, skal den danske skole give alle elever den optimale baggrund for, at de kan klare sig i samfundet. Undervisningen skal altså være med til at give eleverne kompetencer til at handle, argumentere, tage ansvar og have indflydelse. Disse er vigtige kompetencer, som skal udvikles i den danske folkeskole, sådan at eleverne kan deltage i et demokratisk samfund.

Kendskab til dansk som andetsprog indgår i de Centrale kundskabs- og færdighedsområder for de lærestuderendes danskfag, men i skoleåret 2001/2002 blev det yderligere muligt for de lærerstuderende at vælge dansk som andetsprog som linjefag, og de første lærere med dette linjefag kunne starte på landets skoler i skoleåret 2003/2004. Fagets fokus er andetsprogstilegnelsen, men fagets centrale kundskabs og færdighedsområder har også fra starten omfattet teori om kultur og den flerkulturelle skole og senere også interkulturel undervisning.

De tosprogede elever udvikles på nye vilkår, og vi skal som lærere i modtagelsesklasser være opmærksomme på, at vi i undervisningen, på positiv vis, griber ind i deres udviklingsproces, og ikke modarbejder den. Derudover skal vi være opmærksomme på og forholde os til hvilke sociale forudsætninger disse elever har... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om at undervise i en modtageklasse

[1]
Bedømmelser
 • 17-12-2012
  Skrevet af Lærerstuderende på 3. år
  Dejligt med denne opgave, når jeg selv er nervøs for at skulle undervise i en modtagelsesklasse - nu har jeg lidt idder ;)