Undervisningsplan om astronomi i 8. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 28
  • 6887
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2002
  • 25-06-2003

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Undervisningsplan om astronomi i 8. klasse

Eksamensopgave i fysik/kemi med et undervisningsforløb om astronomi til en 8. klasse.

Med denne undervisningsplan skulle eleverne derfor gerne få et billede af astronomiens placering i historien og dens betydning for fysikken. Derudover er det også ønsket, at de får et indgående kendskab til det solsystem, som de er en del af.

Indhold

1 Indledning 2
2 Emneafgrænsning 3
2.1 Elevgruppe 3
2.2 Elevforudsætninger 3
3 Undervisningens mål 4
4 Didaktiske og metodiske overvejelser 4
4.1 Klare Mål 5
4.2 Læringssynet 5
5 Undervisningsforløbet 7
5.1 Verdensbilleder 7
5.2 Newtons love 8
5.2.1 Newtons 1. Lov (Inertiens lov) 9
5.2.2 Newtons 2. Lov 9
5.2.3 Newtons 3. Lov 9
5.3 Solsystemets himmellegemer 10
5.3.1 Solen 10
5.3.2 Planeterne 12
5.3.2.1 Merkur 12
5.3.2.2 Venus 13
5.3.2.3 Jorden 13
5.3.2.4 Mars 14
5.3.2.5 Jupiter 14
5.3.2.6 Saturn 15
5.3.2.7 Uranus 15
5.3.2.8 Neptun 16
5.3.2.9 Pluto 16
5.3.2.10 Asteroider og kometer 16
Nattehimlen 17
6 Evaluering 17
7 Perspektivering 19
8 Litteratur 20
8.1 Web-sites 20
Bilag 21
Bilag 1 21
Bilag 6.1 22
Bilag 7.1 23
Bilag 7.2 24
Bilag 7.3 25
Bilag 7.4 26
Bilag 7.5 27
Bilag 7.6 28

Uddrag

Indledning
Stjernerne – gennem alle tider har mennesker kigget op på nattehimlen, og undret sig over hvad det var for nogle lys de kunne se. Solen og Månen har også altid fascineret mennesker, og de har været dyrket som guder. Men først meget sent i menneskehedens historie har vi fundet ud af, hvad der egentlig gemmer sig bag Solen, Månen og stjernerne. Helt frem til omkring 1500 tallet var de lærde stadig sikre på, at alle himmellegemerne kredsede rundt om Jorden, der således var i centrum, men Copernicus (1473-1543) starter revolutionen af datidens anerkendte verdensbillede. Han satte nemlig Solen i centrum, og lagde dermed grunden til videnskabens uafhængighed fra kirken. Der skulle dog gå nogle år før det blev anerkendt, at Jorden kredsede omkring Solen og ikke omvendt, men sikkert er det, at denne udvikling har haft enorm indflydelse på fysikkens plads i verdenshistorien.
Samtidig er astronomien også udgangspunktet for den del af fysikken som omhandler den klassiske mekanik, og netop derfor er det så vigtigt at sætte sig ind i den udvikling som astronomien har gennemgået.

2 Emneafgrænsning
Emnet for denne undervisningsplan er som nævnt ovenstående astronomi. Det vi ønsker at lægge vægt på i vores undervisning er vort solsystem. Vi ønsker at eleverne skal til slut kunne lave nogle små fysikrapporter om solsystemet, som de vil kunne bruge til små hurtige opslagsværker. Eftersom en del af emnet omhandler historiske begivenheder, ville det være naturligt at lave en tværfagligt forløb med klassens historielærer eller i samråd køre emnet sideløbende med samtiden i historie.

Vi forestiller os at forløber kommer til at strække sig over en periode på ca. 9 uger. Der indlægges en aften og nat til observationer af stjernebilleder og planeternes bevægelse på himmelen. Den bedste tid for disse observationer ville være i vinterhalvåret, da der på dette tidspunkt vil blive mørkt tidligere... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsplan om astronomi i 8. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.