Praktik samfundsfag

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 2. år
 • Praktik, Almen didaktik, Samfundsfag
 • Ingen givet
 • 4
 • 1457
 • PDF
 • 03-11-2004

Undervisningsforløb: Praktik samfundsfag

Arbejdsopgave ifbm praktik.

Fag: Samfundsfag
Klassetrin: 9. klasse
Mål: Kendskab til forskelle i valgsystemet i Danmark og USA. Kendskab til danske politiske partiers holdninger. Bevidsthed om samhørighed med samfundet. Bevidsthed om eget værdigrundlag.

Indhold

Fag
Klassetrin
Mål
Forløb
Didaktisk analyse af Samfundsfag.
Analysens relation til undervisningsplanlægningen, målformuleringer og praksis
Elevernes medbestemmelse; undervisningsdifferentiering; og evaluering.
Didaktiske vanskeligheder undervejs

Uddrag

Forløb: (fiktivt) Forløb omkring et par aspekter i dansk politik. Der indledes med teori og diskussion omkring det danske demokrati og valgsystemet - sammenlignet med det amerikanske demokrati. Hvordan er magten delt ud? Hvordan kan borgerne deltage i demokratiet? Emnet er relevant i forhold til, at både USA og Danmark i øjeblikket står overfor en valgkamp.
Efter klasseundervisningen får eleverne en mere projektorienteret opgave:
Eleverne inddeles i grupper, og får tildelt hver deres danske politiske parti (kun dem i Folketinget). De skal derefter søge information på internettet eller andre relevante steder om det tildelte parti. Ligeledes skal gruppen blive enige om en række spørgsmål, der kan drøftes på den efterfølgende debat: Afslutningsvis afholdes en debat, hvortil hver gruppe udvælger en repræsentant for deres parti. Resten af klassen har nu mulighed for at stille spørgsmål til de forskellige partier.
Der afholdes en ”folkeafstemning” i forb m et fiktivt folketingsvalg.
Efterfølgende diskuteres det på klassen, hvordan debatten og arbejdet er forløbet... Køb adgang for at læse mere

Praktik samfundsfag

[2]
Bedømmelser
 • 13-11-2004
 • 04-12-2006
  En alt for personlig opgave fra en praktik - godt skrevet, bare ikke brugbar