Arbejdsformer og handlekompetence i Samfundsfag

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 20
  • 6561
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2006
  • 12-03-2006

Eksamensopgave: Arbejdsformer og handlekompetence i Samfundsfag

Eksamensopgave i samfundsfag om arbejdsformer og handlekompetence.

Problemformulering
Hvilke undervisnings- og arbejdsmetoder er relevante for udviklingen af handlekompetence og i forhold til dækning af forskellige dele af stoffet?

Indhold

- Problemstilling side 2
- Problemformulering side 2
- Indledning side 3
- Dannelse side 4
- Handlekompetence side 6
- Demokrati side 7
- Motivation og variation side 9
- Undervisnings- og arbejdsmetoder side 10
- Sammenfattende konklusion side 17
- Perspektivering side 18
- Litteraturliste side 20

Uddrag

Problemstilling
En del af Folkeskolens formål er at skabe baggrund for elevernes mulighed for at handle og tage del i et samfund med frihed og folkestyre.
Faget samfundsfag er en væsentlig faktor i denne proces. Faget skal give eleverne en viden om, hvad folkestyre indebærer. Det vil derfor også i høj grad være samfundsfag, som gør eleverne i stand til at handle. Men hvordan gør man elever handlekompetente?
Vi har valgt et enkelt, men bredt samfundsfagligt emne ud. Vi vil så kigge på samfundsfags undervisningsmetoder og i særlig grad elevernes arbejdsmetoder specielt i forhold til emnet ”politik”.

---

Undervisnings- og arbejdsmetoder
Vi vil kigge på fem forskellige undervisnings- og arbejdsmetoder i forbindelse med emnet politik. Politik er et bredt emne, som spænder over såvel strukturer som partier, demokrati og borgerindflydelse samt magtdeling. Situationerne er valgt ud med fokus på undervisnings- og arbejdsmetoder, der er altså ikke lagt vægt på, hvor i politik-forløbet vi befinder os.
Vi vil analysere og vurdere disse arbejdsformer i forhold til, huskepyramiden på side 3, samt begreberne dannelse, handlekompetence og demokrati, som er beskrevet ovenfor, samt elevernes motivation og fagets ”Fælles mål”... Køb adgang for at læse mere

Arbejdsformer og handlekompetence i Samfundsfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.