Arbejdsformer og handlekompetence eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 20
  • 6561
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2006
  • 12-03-2006

Arbejdsformer og handlekompetence eksamensopgave

Eksamensopgave i samfundsfag om arbejdsformer og handlekompetence.

Problemformulering:
Hvilke undervisnings- og arbejdsmetoder er relevante for udviklingen af handlekompetence og i forhold til dækning af forskellige dele af stoffet?

Indhold

- Problemstilling side 2
- Problemformulering side 2
- Indledning side 3
- Dannelse side 4
- Handlekompetence side 6
- Demokrati side 7
- Motivation og variation side 9
- Undervisnings- og arbejdsmetoder side 10
- Sammenfattende konklusion side 17
- Perspektivering side 18
- Litteraturliste side 20

Uddrag

Problemstilling
En del af Folkeskolens formål er at skabe baggrund for elevernes mulighed for at handle og tage del i et samfund med frihed og folkestyre.
Faget samfundsfag er en væsentlig faktor i denne proces. Faget skal give eleverne en viden om, hvad folkestyre indebærer. Det vil derfor også i høj grad være samfundsfag, som gør eleverne i stand til at handle. Men hvordan gør man elever handlekompetente?
Vi har valgt et enkelt, men bredt samfundsfagligt emne ud. Vi vil så kigge på samfundsfags undervisningsmetoder og i særlig grad elevernes arbejdsmetoder specielt i forhold til emnet ”politik”... Køb adgang for at læse mere

Arbejdsformer og handlekompetence eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.