Den praktisk-musiske dimension i idræt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Idræt
  • Godkendt
  • 10
  • 3599
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2006
  • 27-02-2007

Den praktisk-musiske dimension i idræt

Opgave i idræt om anvendelse af den praktisk musiske dimension i idræt i folkeskolen.

Problemformulering

Hvordan kan og hvorfor skal man anvende den praktisk musiske dimension i idrætsundervisningen i folkeskolen? Vi vil have særligt fokus på hvordan de æstetiske lærerprocesser kan benyttes i forhold til undervisning i idrætsteori.

Indhold

Indledning s. 2
Problemformulering s. 2
Problembeskrivelse s. 2
Metode s. 3
Formål, fagmål og trinmål s. 3
Teoretisk grundlag s. 5
Diskusion s. 6
Konkrete forslag til anvendelse af den praktisk musiske dimension i
idrætsteoriundervisningen s. 7
Konklusion / Perspektivering s. 9
Litteraturliste s. 10

Uddrag

Problembeskrivelse:

I opgaven vil vi beskrive hvorledes man kan anvende den praktisk musiske dimension i idrætsundervisningen. Vi vil undersøge hvordan man kan undervise i et emne, der ellers ligger til traditionelle undervisningsmetoder, på en måde der inkorporerer en mere praktisk tilgang til det teoretiske stof, og hvordan denne tilgang fremmer undervisningsdifferentiering og tværfaglighed.
Vi vil desuden undersøge hvilke argumenter der taler for at bruge de æstetiske lærerprocesser, dvs. det teoretiske grundlag for indførelsen af den praktisk musiske dimension, samt de lovmæssige vedtagelser på området fra Undervisningsministeriet. Eksempelvis:

”Det teoretiske arbejde med fysiologiske og biologiske emner inddrages i en praksissammenhæng samt i tværfaglige forløb. Dette sker bl.a. på baggrund af viden fra andre fag, fx biologi og hjemkundskab.” (Fælles mål, Beskrivelse for faget idræt)

Vi har valgt at fokusere opgaven på idrætsteori, da det fra undervisningsministeriets side kræves, at idrætsteori inddrages i idrætsundervisningen. Ved idrætsteori forstås områder som anatomi og bevægelseslære, regellære og taktik, samfundsmæssige og sociale aspekter herunder sundhed og en præsentation af de danske foreningstraditioner... Køb adgang for at læse mere

Den praktisk-musiske dimension i idræt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.