Antibiotikaresistens hos bakterier | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 12
  • 3482
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2002
  • 26-01-2012

Antibiotikaresistens hos bakterier | Eksamensopgave

Eksamensopgave i biologi om antibiotikaresistens hos bakterier

Problemformulering
Jeg vil søge at redegøre for evolutionære og biokemiske mekanismer ved udviklingen af antibiotikaresistens hos bakterier.
Jeg vil herfra perspektiver konsekvenserne af antibiotika anvendt som vækstfremmere i husdyrproduktionen.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Antibiotikum 2
Vækstfremmere 3
Resistensudvikling 3
Biokemiske resistensmekanismer. 4
Smitsom resistens. 4
Konjugation 4
Transformation 5
Transdukation 5
Transposon-overførsel 6
Resistens som følge af mutation og selektivt pres. 6
Perspektivering 6
Krydsresistens 7
Multiresistens 8
Spredning fra miljø til miljø 8
Tidsmæssigt perspektiv ”Levys Kyllingeforsøg” 8
Det fremtidige perspektiv 9
Emnet antibiotikaresistens i relation til Klare-Mål for biologi. 10
De fire temaer 10
Perspektivering af emnet i relation til Klar-Mål: 10
Litteraturliste: 12

Uddrag

Indledning
I 1968 vedtages et princip om, at man i en landbrugsproduktionen ikke må anvende det samme antibiotika både som vækstfremmer og til medicinsk sygdomsbehandling. Ved udgangen af 1999 ophørte dansk husdyrproduktion med brugen af antibiotiske vækstfremmere.1
Begrundelsen for begge tiltag til begrænsning af brugen af antibiotika i husdyrproduktionen var erkendelsen af, at antibiotika som vækstfremmer afstedkom antibiotikaresistente-bakteriestammer, hvorfor antibiotikumet ikke længere var effektivt til sygdomsbekæmpelse.

I dag ved man, at der findes multiresistense patogene bakteriestammer, der ikke kun volder problemer i husdyrsproduktionen, men også kan skabe alvorlige komplikationer i forbindelse med sygdomsbehandling af mennesker.

Antibiotikum
Et antibiotikum er et stof, der dræber eller hæmmer mikroorganismer. Der findes dels en række naturlige antibiotika, der udvindes af bakterier, svampe og planter og dels en række antibiotika
(kemoterapeuttika), der fremstilles i laboratorium via en kemisk synteseproces.
Der er i dag mange forskellige antibiotika på markedet, men overordnet kan de udfra, hvorledes de angriber bakterierne indeles i fire grupper: ...

---

Perspektivering af emnet i relation til Klar-Mål:
Det økologiske perspektiv: Hvordan indgår arten i naturens kredsløb?
Her kan man tale om bakterier som en stor og vigtig del af naturens kredsløb. Mange bakterier har vigtige funktioner som f.eks. at omsætte organisk affald i både natur og krop eller som et led i produktionen af f.eks. ost og yoghurt.
Man kunne lave forsøg med dyrkning af bakterier i petriskåle med agar. Eleverne kunne selv dyrke prøver taget fra mønter og dørhåndtag eller fra dem selv f.eks. host og håndaftryk. For at det ikke skal resultere i at eleverne fornemmer at de er omgiver at frygtelig mikroorganismer kan de prøve at producere ost eller tykmælksprodukter så de kan forstå at bakterierne er en naturlig del af vores omgivelser og ofte vigtige og gavnlige... Køb adgang for at læse mere

Antibiotikaresistens hos bakterier | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.