Eksamensopgave om ansigtet er sjælens spejl

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Billedkunst
  • Godkendt
  • 12
  • 5185
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2003
  • 17-02-2004

Undervisningsforløb: Eksamensopgave om ansigtet er sjælens spejl

Eksamensopgave i billedkunst om ansigtet er sjælens spejl.

Problemformulering

Hvorfor er det vigtigt at arbejde med portrætter i billedkunst?

Hvilke overvejelser skal man gøre sig, når man arbejder med æstetiske læreprocesser, i billedkunst?

Indhold

Emnebegrundelse
Problemformulering
Indledning:
Ansigtet er sjælens spejl.
Rembrandts portrætter
Rembrandts selvportrætter
Giuseppe Arcimboldos portrætter
Andy Warhols portrætter
Hansjörg Hohrs billedpædagogiske teori om æstetiske læreprocesser
Hohrs definition på det æstetiske
Følelse:
Oplevelse:
Analyse:
Kompetencer
Konklusion og perspektivering
Overvejelser om undervisningsforløb i billedkunst
Undervisningsforløb i portrætter for elever på mellemtrinnet(3.-4.-5.-klasse)
Litteraturliste:

Uddrag

Emnebegrundelse
Da jeg startede på at have billedkunst her på seminariet, var det med bævende hjerte og klaprende knæ. Jeg var/er ikke ret god til at tegne, men var alligevel klar til at forsøge. Det var i forbindelse med portrættegning, jeg følte jeg fik min første sejr. Det lignede det, jeg ville have det til. Godt nok tog det lang tid, men den tilfredsstillelse jeg opnåede, ved at bruge de teknikker og metoder, jeg havde lært, kan ikke beskrives. Den vil jeg gerne videregive til andre, og det er derfor jeg har valgt, at min eksamensopgave skal handle om portrætter.

---

Undervisningsforløb i portrætter for elever på mellemtrinnet(3.-4.-5.-klasse)
Forløbet i mit undervisningsforløb er et eksempel på et billedkunstforløb for mellemtrinnet om portrætter. Jeg vil starte mit undervisningsforløb med samtale på klassen, om hvad et portræt er, så eleverne kan komme på banen, med de erfaringer de har om emnet. Et forsøg på at møde dem, i den nærmeste udviklingszone(Vygotsky). Jeg vil give eleverne indblik i forskellige kunstneres måder at portrættere på, så de på den måde får nogle forskellige sansemæssige oplevelser, som kan danne baggrund for æstetiske læreprocesser. Jeg vil endvidere forsøge at udvikle forskellige kompetencer hos eleverne, i forbindelse med... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om ansigtet er sjælens spejl

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.