Anerkendende og narrativ psykologi | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 3. år
 • Psykologi
 • Godkendt
 • 5
 • 1938
 • PDF
 • Læreruddannelsen Aarhus
 • 2007
 • 06-05-2008

Anerkendende og narrativ psykologi | Synopsis

Synopsis i psykologi om anerkendende og narrativ psykologi.

Problemformulering
Hvordan kan man gennem en anerkendende tilgang til barnet, med baggrund i relationsteori og den narrative psykologi, have en positiv indflydelse på barnets alsidige udvikling?

Indhold

Indledning 1
Problemformulering 1
Relationsteori 2
Narrativ psykologi 2
Anerkendelse 3
Konklusion og perspektivering 4
Litteraturliste 5

Uddrag

Indledning:
Daniel Stern, mener at barnet er født kompetent og kommunikativt, og er i stand til at indgå i relationer med andre individer. Det er i denne sammenhæng det lærer om verden og erkender sig selv. Ud fra denne antagelse mener vi, at man som lærer bør være bevidst om vigtigheden af de menneskelige relationer. Læreren kan ikke længere se sig selv som lærer i ”traditionel” forstand, men som én der i højere grad må påtage sig flere roller, som bl.a. pædagog, opdrager og omsorgsgiver – læreren er en betydningsfuld voksen i relationen til barnet/eleven. Derfor bliver det vigtigt for læreren at have kendskab til forskellige teorier der understøtter og kan hjælpe med at indgå i en positiv relation til barnet. Derudover mener vi, at de narrative og anerkendende teorier har stor relevans i forhold til lærerjobbet... Køb adgang for at læse mere

Anerkendende og narrativ psykologi | Synopsis

[1]
Bedømmelser
 • 26-05-2012
  Skrevet af Lærerstuderende på 3. år
  Super fin opgave.......