Andetsprogstilegnelse og andetsprogspædagogik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk som andetsprog
  • Godkendt
  • 5
  • 1510
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2003
  • 24-02-2004

Studieprodukt, Læremiddelanalyse: Andetsprogstilegnelse og andetsprogspædagogik

Opgave i Dansk som andetsprog om andetsprogstilegnelse og andetsprogspædagogik.

Problemformulering
Hvordan kan vi som undervisere støtte op omkring tosprogede elevers andetsprogstilegnelse? Og hvilke aspekter / fokusområder skal vi som undervisere være opmærksomme på?

Indhold

Indledning:
Teoretisk indfaldsvinkel
Kognitive aspekter ved andetsprogstilegnelsen:
Interaktionelle aspekter ved andetsprogstilegnelsen:
Sociale og socialpsykologiske aspekter ved andetsprogstilegnelsen:
Praktisk indfaldsvinkel
Vurderingskriterier for undervisningsmaterialerne
Præsentation og vurdering af ”Her er jeg”
Præsentation og vurdering af ”Et år med klassen”
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Med udgangspunkt i disse spørgsmål vil vi først redegøre for de teoretiske faktorer for andetsprogstilegnelse. Derefter vil vi opstille kriterier for vurdering af undervisningsmaterialer for elever med dansk som andetsprog. Kriterierne vil danne baggrund for en analyse og vurdering af to forskellige lærebogssystemer.

Teoretisk indfaldsvinkel
Tilegnelsen til et andetsprog kan beskrives ud fra tre synsvinkler, der sætter fokus henholdsvis på de indre mentale faktorer, på forhold omkring interaktionen og på de bredere sociale og socialpsykologiske aspekter.
Kognitive aspekter ved andetsprogstilegnelsen:
Ses andetsprogstilegnelsen fra en kognitiv synsvinkel, sættes der fokus på de mentale processer hos indlæreren. Hvad sker der inde i hovedet hos eleverne?

---

Præsentation og vurdering af ”Her er jeg”
af Merete Engel m.fl. Udgivet af Haase i 1998. Materialet består af en elevbog ”Her er jeg - Melek og Muhammed lærer dansk”, en lærervejledning ”Lærerens bog” og et kassettebånd.
Elevbogen er i A4 format og er 28 sider lang. Der er mange illustrationer, alle er tegnet, de eneste ord i bogen er korte vejledninger til opgaverne. Layouten gør bogen overskuelig. Materialet ...

---

Præsentation og vurdering af ”Et år med klassen”
af Edna Klein og Lise Overgaard, Gyldendal 1999.
Materialet består af kassettebånd, 16 ”læs selv” bøger og en lærervejledning med opgaveark til eleverne. Vejledningen udgør 5 sider i alt. Der er tosiders opgave til hver bog og en facitliste til læreren... Køb adgang for at læse mere

Andetsprogstilegnelse og andetsprogspædagogik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.