Andetsprogstilegnelse og andetsprogspædagogik semesteropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk som andetsprog
  • Godkendt
  • 5
  • 1510
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2003
  • 24-02-2004

Andetsprogstilegnelse og andetsprogspædagogik semesteropgave

Semesteropgave i Dansk som andetsprog om andetsprogstilegnelse og andetsprogspædagogik.

Problemformulering:
Hvordan kan vi som undervisere støtte op omkring tosprogede elevers andetsprogstilegnelse? Og hvilke aspekter / fokusområder skal vi som undervisere være opmærksomme på?

Indhold

Indledning:
Teoretisk indfaldsvinkel
Kognitive aspekter ved andetsprogstilegnelsen:
Interaktionelle aspekter ved andetsprogstilegnelsen:
Sociale og socialpsykologiske aspekter ved andetsprogstilegnelsen:
Praktisk indfaldsvinkel
Vurderingskriterier for undervisningsmaterialerne
Præsentation og vurdering af ”Her er jeg”
Præsentation og vurdering af ”Et år med klassen”
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Med udgangspunkt i disse spørgsmål vil vi først redegøre for de teoretiske faktorer for andetsprogstilegnelse. Derefter vil vi opstille kriterier for vurdering af undervisningsmaterialer for
elever med dansk som andetsprog. Kriterierne vil danne baggrund for en analyse og vurdering af to
forskellige lærebogssystemer.

Teoretisk indfaldsvinkel
Tilegnelsen til et andetsprog kan beskrives ud fra tre synsvinkler, der sætter fokus henholdsvis på de
indre mentale faktorer, på forhold omkring interaktionen og på de bredere sociale og socialpsykologiske aspekter.
Kognitive aspekter ved andetsprogstilegnelsen:
Ses andetsprogstilegnelsen fra en kognitiv synsvinkel, sættes der fokus på de mentale processer hos indlæreren. Hvad sker der inde i hovedet hos eleverne?... Køb adgang for at læse mere

Andetsprogstilegnelse og andetsprogspædagogik semesteropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.