Planlægning og god undervisning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Musik, Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 10
  • 4113
  • PDF
  • Læreruddannelsen Nørre Nissum
  • 21-04-2006

Undervisningsforløb: Planlægning og god undervisning

3. års projekt i almen didaktik, musik og dansk om planlægning og god undervisning.

Indledning:
Hvad udgør en god undervisningsplan og en god undervisning? Det er meget centrale spørgsmål, når man skal tilrettelægge og forestå undervisning, og svaret på spørgsmålene er nuanceret. Der er efter vores opfattelse flere ting, der er med til at sikre en udbytterig undervisning, hvor hver enkelt elev har mulighed for at udvikle sig både fagligt, personligt og kulturelt, som både folkeskoleloven og fællesmål for de enkelte fag foreskriver.

Indhold

Indledning
Hvad skal undervisningen indeholde?
Analyse af undervisningsforløb
Skema over undervisningsforløb i Dansk 9.kl
Indsættelse af forløbet i en halvårsplan – fagdidaktisk og almendidaktisk begrundelse.
Halvårsplanen
Uge 33-34: Fortælling (10 timer):
Uge 35-37: Eventyr – se skemaet (15 timer):
Uge 38-41: Ældre litteratur (20 timer):
Uge 43-47: Nyere litteratur (25 timer):
Uge 48-51: Medieforløb (20 timer):
Sammenkobling med musik
Afslutning

Uddrag

Hvad skal undervisningen indeholde?
Undervisningen må indeholde et vist fagligt niveau samt mål og overvejelser derfor, således at man sikrer kontinuitet og mening i undervisningens indhold og hensigter. I forbindelse dermed må læreren være sig kravene fra fællesmål samt folkeskoleloven bevidst, så lærerens menneskesyn, pædagogiske, psykologiske og sociologiske syn og ovenstående krav kan fungere som en helhed, der giver undervisningen retning både menneskeligt, samfundsmæssigt og fagligt. Vi mener med denne sammenhængstænkning, at kunne styrke den enkelte elevs evne til at vurdere og forholde sig til erfaringer og ny viden, således at disse to ting kan kædes sammen og danne grundlag for optagelse af mere ny viden og dermed mulighed for videre udvikling. Og netop i vor kulturelt frisatte tid1 er denne forholden sig til det, der sker i og omkring én, utrolig central.

---

Der var sat nogle gode og velovervejede overordnede mål for forløbet i henhold til de ting, som vi finder vigtige i forhold til undervisning – både faglige, personlige og kulturelle udviklingsmål. Der var også delvist fyldestgørende beskrivelser af didaktiske og fagdidaktiske trinmål for selve undervisningen. Undervisningsplanen lagde op til, at eleverne skulle forholde sig til sig selv, de andre og samfundet/kulturen og de roller, som vi nemt falder ind i, samt hvilken betydning, det har for os som mennesker. Men hvilke pædagogiske og didaktiske metoder skulle inddrages for at målene kunne nås bedst muligt? Her savner vi nogle valg, som viser en bevidsthed om underviserens handlen, da vi mener, at den mest udbytterige undervisning finder sted, når læreren er opmærksom på elevernes individuelle forudsætninger og deraf følgende arbejdsmetoder eller undervisningsformer,... Køb adgang for at læse mere

Planlægning og god undervisning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.