Afløsningsopgave om Beethoven

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Musik
  • Godkendt
  • 4
  • 1367
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2004
  • 09-04-2004

Afløsningsopgave om Beethoven

Afløsningsopgave i musik med en analyse af klaversonate af Ludwig van Beethoven.

Opgaven indeholder beskrivelse af wienerklassikken, Ludwig van Beethovens musikalske liv samt analyse af en klaversonate. Desuden fagdidaktiske overvejelser.

Indhold

Wienerklassikken (1770-1800)
Ludvig van Beethoven (1770-1827)
Karakteristik af sonateformen
Analyse af klaversonaten ”Leichte sonate op. 49, nr. 2”
Sonaten i folkeskolen
Litteratur

Uddrag

Wienerklassikken er en af de mest betydningsfulde og samtidig korteste stilperioder i musikhistorien med komponister som Haydn, Mozart og Ludvig v. Beethoven. Med sonateformen bliver grundlaget for den senere tids musiske komposition lagt. Derfor har jeg i det følgende valgt at beskæftige mig med sonateformen og eksemplet ”Leichte sonate” af Ludvig van Beethoven. Til sidst diskuteres sonateformens anvendelse i folkeskolens musikundervisning.

---

Analyse af klaversonaten ”Leichte sonate op. 49, nr. 2”
Ludvig van Beethoven komponerede i alt 32 klaversonater gennem sit musikalske liv. Denne
”Leichte sonate op. 49, nr. 2 er et af dem.
Sonaten er bygget op omkring den omtalte sonateform ABA1. Tonikatonearten er G-dur i HT, der primært spilles i piano, med enkelte indledende skift mellem piano og fortes. Allerede i takt 14 kommer der signaler om toneartskift til dominanttonearten. Overledning, der spilles i fortes, starter i takt 15 og bærer modulationen frem til ST i D-dur (dominanten), som igen vender tilbage til piano. Igen fra takt 36 sker der noget med endnu en overledning i fortes til et epilogtema, der afslutter ekspositionsdelen. Efter en gentagelse af A-delen når sonaten til gennemføringsdelen i takt 53, der... Køb adgang for at læse mere

Afløsningsopgave om Beethoven

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.