Analyse af undervisningsforløb i samfundsfag

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 6
  • 2275
  • PDF
  • 22-06-2004

Analyse af undervisningsforløb i samfundsfag

Fagdidaktiskopgave Samfundsfag med analyse af undervisningsforløb om EU til en 9. klasse i samfundsfag.

Indhold

Praktiksted
Periode
Klassetrin
Emne
Formål med forløb:
Delmål for forløb:
Mål i forhold til elevernes alsidige personlige udvikling:
Egne mål for forløbet:
Undervisningsformer
Begrundelse for valg af emne:
De fysiske rammer:
Eleverne
Undervisningen
Evaluering

Uddrag

Begrundelse for valg af emne:
Jeg havde inden praktik starten snakket en enkelt gang med klassens lærer i samfundsfag, som havde orienteret mig om hvilket emner, som klassen allerede havde været igennem og på hvilken måde de havde arbejdet med dem. Samtidigt havde jeg fået at vide at klassen allerede to gange i samme skoleår, havde haft praktikanter i samfundsfag. Fra den en af disse to tidligere praktikant-perioder havde klasse et forløb med ”brændpunkter”, som ikke var blevet afsluttet, dette skulle klasse så bruge de to første af de i alt fire uger, jeg skulle være i praktik på at afslutte. I de to sidste uger fik jeg så af klassens samfundsfagslærer frit slag til at vælge et emne, jeg gerne ville arbejde med. Mit valg faldt så på EU, da klassen ikke tidligere havde beskæftiget sig med dette, og da trinmålene for faget stiller krav ti, at dette emne bliver taget op, mente jeg at det var oplagt. Måske har det også spillet ind at der skal være valg til Europaparlamentet i år, hvilket jo ikke gør emnet mindre interessant.

---

Undervisningen:
Undervisningen bestod af 8 lektioner fordelt over 2 uger.

De første to lektier blev anvendt til en lærerstyret gennemgang af EU's historie og opbygning. Dette havde jeg valgt, fordi jeg ikke havde noget begreb om, hvor meget kendskab til emnet eleverne havde på forhånd.

De næste to timer den første uge af forløbet så vi DR2 programmet Dem fra Bruxelles, hvor man fulgte hele processens vej omkring et direktiv om børnearbejde, som sluttede... Køb adgang for at læse mere

Analyse af undervisningsforløb i samfundsfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.