Analyse af undervisningsforløb i samfundsfag

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Samfundsfag, Almen didaktik
  • Godkendt
  • 6
  • 2275
  • PDF
  • 22-06-2004

Analyse af undervisningsforløb i samfundsfag

Fagdidaktiskopgave Samfundsfag

Begrundelse for valg af emne:

Jeg havde inden praktik starten snakket en enkelt gang med klassens lærer i samfundsfag, som havde orienteret mig om hvilket emner, som klassen allerede havde været igennem og på hvilken måde de havde arbejdet med dem. Samtidigt havde jeg fået at vide at klassen allerede to gange i samme skoleår, havde haft praktikanter i samfundsfag. Fra den en af disse to tidligere praktikant-perioder havde klasse et forløb med ”brændpunkter”, som ikke var blevet afsluttet, dette skulle klasse så bruge de to første af de i alt fire uger, jeg skulle være i praktik på at afslutte. I de to sidste uger fik jeg så af klassens samfundsfagslærer frit slag til at vælge et emne, jeg gerne ville arbejde med. Mit valg faldt så på EU, da klassen ikke tidligere havde beskæftiget sig med dette, og da trinmålene for faget stiller krav ti, at dette emne bliver taget op, mente jeg at det var oplagt. Måske har det også spillet ind at der skal være valg til Europaparlamentet i år, hvilket jo ikke gør emnet mindre interessant.

Indhold

Praktiksted
Periode
Klassetrin
Emne
Formål med forløb:
Delmål for forløb:
Mål i forhold til elevernes alsidige personlige udvikling:
Egne mål for forløbet:
Undervisningsformer
Begrundelse for valg af emne:
De fysiske rammer:
Eleverne
Undervisningen
Evaluering

Analyse af undervisningsforløb i samfundsfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.