Analyse af elevproduceret tekst med fokus på sætningsskema

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 19
  • 5914
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2004
  • 25-03-2004

Semesteropgave, Analyse af elevtekst: Analyse af elevproduceret tekst med fokus på sætningsskema

Semesteropgave om dansk sprog.
Indeholder en analyse af en elevproduceret tekst. Med bl. a. primær analyse og sætningsskema.

Jeg har valgt at analysere en elevproduceret tekst der handler om ”Ringenes Herre”. Teksten er skrevet af en elev i 8. klasse og er hentet fra Folkeskolen afgangsprøve maj-juni 1994.

Jeg vil i opgaven komme ind på tekstens genre og kommunikationsniveau, komposition, grammatisk analyse og derpå forsøge at give en samlet vurdering. Til sidst i opgaven vil jeg komme med et bud på hvordan jeg ville skrive en vejledning til den pågældende elev, udfra de observationer og overvejelser jeg har haft i analysen af teksten.

Indhold

Indledning side 2
Umiddelbare indtryk af teksten side 2
Beskrivelse af teksten side 2
Genre og kommunikationsniveau side 3
Komposition side 4
Grammatisk analyse side 6
• Komma analyse side 7
• Analyse af sætningsanalyse side 8
• Ordniveau side 10
• Stave og sprogfejl side 11
Vurdering side 12
Vejledning side 13

Uddrag

Vejledningen:
Kære .......
Du har valgt at skrive en opgave om en film, som du helt tydelig holder af og ved meget om. Du skriver med en glæde og stort gå på mod, som er et stort plus. Specielt afsnittene omkring Virkemidler og effekter, Musik og Min yndlings scene har du skrevet godt, hvor du viser en faglig viden inden for filmens verden. Jeg forstår dog ikke helt afsnittet omkring computereffekter! Mener du der er for få eller for mange computereffekter i filmen? Prøv at læse stykket igennem igen selv og tænk på, at jeg ikke har set filmen, og overvej så om du kunne have skrevet dette stykke lidt anderledes, så meningen kommer tydeligere frem... Køb adgang for at læse mere

Analyse af elevproduceret tekst med fokus på sætningsskema

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.