Analyse af elevtekst fra 8. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 13
  • 5189
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2001
  • 14-03-2002

Analyse af elevtekst fra 8. klasse

Semesteropgave i dansk med analyse af en elevproduceret tekst.

Jeg har valgt at skrive om stilen, der hedder ” kærlighed og had”, og den er skrevet af en elev i ottende klasse. Jeg vil i min opgave bruge den omvendte pyramide som udgangspunkt, hvor jeg vil komme ind på Genre, komposition, fortællerteknik, syntaks, og ord. Udover det vil der være et bilag, hvor der over det første stykke af teksten bliver lavet en syntaks analyse.

Indhold

Indledning:
Genre:
Komposition:
Kommunikation:
Fortællerteknik og fremstillingsformer:
Sætningsniveau / Syntaks:
Ordniveau:
Vurdering:

Uddrag

Genre:
Genren angår tekstens form og dens indhold. Det kommer af Latin og betyder slægt/art.
Genren angiver hvordan den sag teksten fortæller om bør forstås. Man kan dele teksten op i tre hovedgenre: Fiktiv (skønlitteratur)
Non fiktiv (sagprosa)
Faktion (en mellemting mellem fiktion og nonfiktion)
Fiktiv og non fiktion er de mest brugte. Fiktion / skønlitteratur er en opdigtet tekst, ren fantasi som f.eks. kan være en novelle, roman, et digt, et eventyr, skuespil m.m. Selvom det er en fiktiv / opdigtet tekst, kan den beskrive virkeligheden på en nærliggende og realistisk måde... Køb adgang for at læse mere

Analyse af elevtekst fra 8. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.